86 Huwelijksvoorbereiding

“Steek op, noordenwind, zuidenwind, waai door mijn tuin, laten alle geuren zich vermengen. Laat mijn liefste naar mijn tuin komen en van de heerlijke vruchten genieten.” (Hooglied 4 vers 16) Iedereen verlangt er vroeg of laat naar om zichzelf aan iemand te geven. En dat zo compleet mogelijk. Met seks en al. Maar de Here God zegt: wacht even! Leer eerst eens om jezelf aan Mij te geven. “Wek de liefde niet, laat zij niet ontwaken voordat zij het wil.” (Hgl.2:7) (Leestijd 25 minuten)

Pas als je verlangens tot rust gekomen zijn in God, kun je jezelf goed aan je geliefde geven. God houdt van jou met de meest complete liefde die er bestaat. Daarom kun je in je omgang met Hem leren wat liefde betekent. Hoe je die ontvangt en geeft. Hoe je jezelf helemaal kunt uitspreken. Hoe je jouw gevoelens op één lijn kunt brengen. Wat trouw betekent. Verbondenheid. En overgave.

Een intieme relatie met God maakt je klaar om je leven met een vriend of vriendin te delen. Zo heeft Hij het bedoeld. Zo zit je in elkaar. Hij kan het weten, want zo heeft Hij jou gemaakt. En daarin lijk je op Hem. (Spr. 23:24-26, Joh. 15:9, 12, Gen. 1:27)

Heilig voor de ander
God weet wat het is om te verlangen naar iemand anders. In de Bijbel wordt beschreven dat Hij sterker naar ons verlangt als een man naar zijn vrouw. Je leest ook hoe Hij daarin is. Hij heeft Zich voor ons afgezonderd. Hij is helemaal op ons gericht. Kijk hoe Jezus Zichzelf gaf en kwetsbaar voor ons werd. Hoe Hij alles gaf en stierf aan het kruis. Dat zegt alles over God. Hij is er voor ons, honderd procent exclusief. Daarin is Hij heilig. (Ez. 16:8, Op. 21:9, Lev. 20:26, Joh. 17:19)

God is heilig. Net zo heilig wil Hij dat jij zult worden. “Wees heilig, want Ik ben heilig,” zegt Hij. Apart gezet voor Hem – dat is de houding die Hij van jou en mij verwacht. Hij helpt ons daarbij. In onze omgang met Hem leren we wat dat betekent. We zonderen ons af voor Hem. Hij mag ons hebben. Ook onze verlangens. Onze plannen. Ons lichaam. En onze seksualiteit. We geven ons over aan Hem. Heiliging maakt ons klaar voor een levenspartner. (1 Petr. 1:16, 1 Cor. 6:13)

Onze heiliging is de beste voorbereiding op het huwelijk. Heilig worden: op één lijn komen met de Schepper. Onze houding tegenover Hem helpt ons om dezelfde houding tegenover onze toekomstige partner te ontwikkelen. En tegenover seksualiteit. We zijn er helemaal voor God. We zullen er ook helemaal zijn voor hem, voor haar… (Rom. 12:1, 1 Thess. 4:3)

Liefde en seksualiteit
Seks is fijn. Seks is mooi. Seks is een geheimtaal die zo uit de hemel afkomstig lijkt. Als je hem veilig en wel hebt leren spreken… Seks is een taal van liefde. De taal van exclusieve liefde. De liefde tussen man en vrouw. Binnen die relatie kan seks opbloeien tot de meest intieme uitdrukkingsvorm van liefde. Binnen de veiligheid van het huwelijk. Zo heeft de Here God het bedacht. Seks is een prachtige uitvinding van de Schepper!

Seks is ook een sterke macht. En uiterst gevoelig. Daarom kan het snel misgaan. Het is een kunst om ermee om te gaan. Die kunst kun je leren. Samen met God. Hij geeft je aanwijzingen in de Bijbel. Hij helpt je door Zijn Geest. Laat je niet afleiden door wat er om je heen gebeurt met seks. Jij weet het beter, als je weet wat God het beste vindt!

Seks is goed, omdat de Here God het geschapen heeft. Maar wel als onderdeel van de liefde tussen man en vrouw. Waar deze liefde ontbreekt, wordt seks van z’n kracht beroofd. Er wordt een spelletje van gemaakt. Of een manier om macht mee uit te oefenen. Of om geld mee te verdienen. (Hgl. 7:10-13)

God heeft verstand van liefde en seks. Zijn gedachten daarover zijn totaal anders dan de gedachten die mensen zonder God erover ontwikkelen. Die willen liefde en seks van elkaar losmaken. God brengt ze juist bij elkaar. Binnen het huwelijk. (1 Cor. 7:3-5, Hebr. 13:4)

Seksualiteit is het verlangen, de aantrekkingskracht en het contact tussen man en vrouw om lichamelijk één te worden. Wat mensen liefde noemen is lang niet altijd liefde zoals God het bedoelt. Vaak is het lust. Er is een groot verschil tussen lust en liefde. Lust is nemen; naar jezelf luisteren; bevrediging zoeken. Liefde is geven; naar de ander luisteren; bevrediging schenken. Bij lust denk je alleen aan je eigen plezier, je eigen bevrediging. Dat eis je bij de ander op, en liefst meteen. Bij liefde gaat het juist om de ander. Niet dat je zelf wordt overgeslagen: je hebt plezier omdat de ander ook plezier heeft. Maar je kunt op elkaar wachten. Liefde kost tijd, omdat je naar elkaar toe moet groeien. Dat is de liefde waar de Bijbel over spreekt: “De liefde zoekt zichzelf niet.” (1 Cor. 13:5, Joh. 15:13, Joh. 17:26, Rom. 5:5)

Het bijbelse huwelijk
Als seks z’n plaats heeft binnen het huwelijk, waar hebben we het dan over? Wat voor idee heb jij van het huwelijk? En wat zou God ermee willen? Toen zei God: “Laat Ons mensen maken die op Ons lijken en kunnen heersen over alle dieren op aarde, in de zeeën en in de lucht.” God schiep daarop de mens als Zijn evenbeeld. Als man en vrouw schiep Hij hen. God zegende hen en zei: “Vermenigvuldig je, bevolk de aarde en onderwerp haar.” …Toen overzag God alles wat Hij gemaakt had en het was heel goed… (Gen. 1:27, 28, 31)

God weet wat Hij wil met het huwelijk. Hij wil ons samen gelukkig maken. En bruikbaar voor Zijn plannen. Daarom is het wijs om in de Bijbel te zoeken naar de principes die God voor een goed huwelijk in gedachten heeft. Het gaat om principes die tijdloos zijn en niet aan een cultuur gebonden. In de Bijbel staan dingen over het huwelijk die bij de cultuur van toen hoorden. Ze zijn tijdgebonden (en soms in strijd met Gods wil). Die hoeven we niet als voorbeeld te nemen. Zoals uitgehuwelijkt worden door je ouders. Of het zwagerhuwelijk. De besnijdenis. Meerdere vrouwen. Of een harem.

Welke dingen moeten we uit de Bijbel wel voor onszelf ter harte nemen? Alles over het huwelijk wat past bij Gods karakter. Alles over het huwelijk wat bij hoort Gods scheppingsplan. Alles over het huwelijk wat Jezus heeft gezegd. Deze principes hebben hun kracht bewezen en blijven dat doen. Hier staat God achter. Daarom heb je die nodig als fundament voor een huwelijksleven dat God kan zegenen. Wat zijn Gods tijdloze principes voor het huwelijk?

 1. Ongelijke sekse. God brengt man en vrouw bij elkaar. In hun verschillen vullen zij elkaar aan en worden zij een eenheid. (Gen. 1:27)
 2. Monogaam. God geeft één man aan één vrouw, één vrouw aan één man, om zich aan elkaar toe te wijden en samen door het leven te gaan. (Gen. 2:24)
 3. Onverbrekelijk. Het huwelijk is een verbond dat een leven lang meegaat. Alleen wanneer dit verbond verbroken wordt door overspel of andere vormen van ontrouw kan er sprake zijn van echtscheiding. (Matt. 19:3-9)
 4. Wederzijdse liefde. De christelijke liefde (die de ander belangrijker vindt dan zichzelf) geldt natuurlijk helemaal in het huwelijk, zowel voor de man als voor de vrouw. Deze liefde legt de basis voor een levenslange vriendschap. (Gen. 2:25, Fil. 2:1-4)
 5. Verschil in verantwoordelijkheid. De taken worden verdeeld volgens het verschil in geaardheid van man en vrouw. De man krijgt de leiding, die hij met liefde voor zijn vrouw uitoefent. De vrouw volgt, omdat ze weet dat haar man het beste voor haar zal zoeken. (Ef. 5:22-33)
 6. Doelgericht: samen God dienen. Het huwelijk is er niet alleen om elkaar een plezier te doen. Je bent getrouwd om samen Gods wil voor je leven te zoeken. Je mag eensgezind God en mensen (en in de eerste plaats je eigen gezin) dienen. (Gen. 1:28, Joz. 24:15)
 7. Met regelmatig seksueel contact

Niet de eerste prioriteit, maar wel fijn en ook heel belangrijk: de liefde wordt bevestigd in bed. Dat maakt het huwelijk hecht (en hoogstwaarschijnlijk komen daar ook kinderen uit voort). (1 Cor. 7:3, 4)

Klaar voor de liefde
“Ja, ik hou van jou!” “En ik van jou!” Kijk hoe die twee in elkaar opgaan…

Liefde is mooi. Liefde geeft het leven kleur. Je kunt de liefde eindeloos bezingen. Maar liefde is ook iets waar je hard aan moet werken. Je zult signalen af moeten geven. Elkaar op moeten zoeken. Aanvoelen. Inleven. Blijven luisteren. Jezelf uitspreken. En – aan jezelf blijven werken. (1 Cor. 13)

Liefde is niet alleen de ander liefhebben. Liefde is ook van jezelf houden. Jezus zegt: “Heb je naaste lief als jezelf.” Als je jezelf afwijst, hoe kun je jezelf dan aan de ander geven? Je zult eerst jezelf moeten aanvaarden. Je kunt alleen van iemand anders houden als je ook van jezelf houdt. Heb jij jezelf aanvaard? Je gaven? Je beperkingen? Je gezondheid? Je uiterlijk? Je geslacht? Je seksualiteit? Zelfaanvaarding is niet hetzelfde als eigenliefde. Het betekent niet dat je verliefd moet zijn op je eigen spiegelbeeld. Jezus waarschuwt ons om niet onszelf nummer één te stellen. Hij moet nummer één zijn. Hij moet ook degene zijn die jou al Zijn liefde kan geven. Dat helpt je om jezelf te aanvaarden. Daarna kun je anderen aanvaarden.

Jezus maakt het mogelijk om onzelfzuchtig van jezelf te houden. Dankzij de liefde die je van Hem ontvangt, hoef je niet langer op jezelf gericht te zijn. Je hebt genoeg liefde ontvangen om jezelf te geven. Ben jij er klaar voor om iemand anders jouw onvoorwaardelijke liefde te geven? (Matt. 19:19, Ef. 5:28, 1 Joh. 4:8-11, 1 Joh. 4:19)

We maken een beginnetje met de liefde als we onszelf leren aanvaarden en de ander ook. Maar daarna begint het echte werk. Jazeker, liefhebben is hard werken. Je zult moeten veranderen. In vriendschap, verkeringstijd en het huwelijk worden er aanpassingen van je gevraagd. Voortdurend. Je moet sámen verder! De veranderingen die je samen doormaakt verdiepen je liefde voor elkaar. Je wordt steeds hechter samen. Durf je die veranderingen aan?

Liefde is elkaar aanvaarden zoals je bent, om allebei te veranderen tot wie je samen kunt

worden. Geïnspireerd door de omgang van Jezus met jou, jullie en zijn gemeente. “Zo moeten ook de mannen hun vrouw liefhebben en verzorgen als hun eigen lichaam. Want als de man zijn vrouw liefheeft, heeft ook zichzelf lief. Geen mens haat zijn eigen lichaam, maar verzorgt en voedt het, zoals ook Christus zorgt voor de gemeente, Zijn lichaam, waarvan wij deel uitmaken.” (Ef. 5:28-31)

Zelfbevrediging?
Het is goed om je eigen lichaam te ontdekken. Je eigen seksualiteit. Je mag je erover verbazen hoe de Here God je gemaakt heeft en er blij en dankbaar mee zijn. Tegelijkertijd geeft Hij je ook de verantwoordelijkheid over je eigen lichaam. En over je seksualiteit. Wat doe je ermee?

Zelfbevrediging (masturbatie) is soloseks. Je brengt jezelf tot een seksueel hoogtepunt voor je eigen plezier. Je lichaam biedt die mogelijkheid. De Bijbel zegt daar niks over. Toch kun je vanuit de Bijbel je standpunt tegenover zelfbevrediging bepalen. Waarom doe je het eigenlijk? (Ps. 139:14, Gal. 5:19-25)

Je bent ontevreden. Je zoekt naar een fijn gevoel. Je masturbeert. Toch geeft dat niet wat je zoekt. Je blijft onvoldaan. Houd je jezelf dan niet voor de gek? Je kunt blijven masturberen. Er een gewoonte van maken. Of zo ver doorgaan dat je er verslaafd aan raakt. Ben jij dan nog de baas over je eigen lichaam? Er zijn andere manieren om jouw leegte te vullen. Gods manier is de aanwezigheid van Zijn Geest in jouw leven. (1 Cor. 6:12-13, Joh. 7:37-39, Fil. 4:19)

God begrijpt wie je bent. Hij kent de ontwikkeling van je lichaam. Je dromen en fantasieën. Hij weet van je hartstochten. Je ongeduld. De kracht van seksualiteit. Maar Hij wil je ook leren om volwassen te worden. Seksualiteit is daar een goede graadmeter voor. Kun je discipline opbrengen? Afspraken maken met jezelf? Ben je gericht op jezelf of op de ander? (Matt. 5:27-30, 1 Cor. 6:19, 20, Job 31:1)

‘Goed is het voor de man, dat hij een juk in zijn jeugd draagt.’ (Kl. 3:27) ‘Wie zichzelf beheerst is sterker dan wie een stad inneemt.’ (Spr. 16:32) Masturbatie is geen oplossing. Hooguit een noodoplossing. Het is goed om jezelf te leren beheersen, zodat seksuele gedachten niet de overhand krijgen. Geef er niet aan toe. Het schuldgevoel dat je overhoudt na masturbatie is vaak terecht. Het geeft aan wat er in je hart leeft. Je hebt Gods reiniging nodig. Maar als je er nu aan vast zit? Porno kan een demonische invloed op je uitoefenen. Kom je er niet uit, zoek dan professionele hulp. Is het zo erg niet, maar wil je er toch vanaf? Neem een besluit om seksueel rein te leven, ook al faal je weleens. God wil je helpen. Zorg ervoor dat zelfbevrediging nooit tussen God en jou komt in te staan! (Spr. 6:20-32, Jac. 4:7, Marc. 7:21-23, 1 Thess. 4:3-5)

Hoe vind je een weg uit zelfbevrdeiging? Ga er telkens mee naar God. (1 Joh. 1:8-2:2) Ontvang nieuwe kracht van God. (Ef. 5:18) Bied je lichaam aan God aan. (Rom. 12:1) Weersta de invloeden die op je afkomen. (Gen. 4:7) Wees de baas over je gedachten. (2 Cor. 10:3-6) Zet je energie in voor anderen. (Rom. 7:5, 6) Wees klaar om anderen te helpen. (1 Cor. 9:25-27)

Vriendschap
Je bent bezig jezelf te ontdekken. Je krijgt ook interesse voor het andere geslacht. Je geniet ervan om allerlei jongens en meisjes te leren kennen. De groep boeit je. Je zoekt toenadering, en zo moet het ook. Vriendschappen zijn belangrijk voor je ontwikkeling. (Joh. 15:9-17)

Vriendschappen zijn belangrijk, want je bent daardoor minder op jezelf gericht; je komt los van je ouders; je kunt je eigen grenzen en die van anderen aftasten; je leert je in te leven in anderen; je leert jezelf uit te drukken; je vormt je eigen mening; je bereid je voor om je leven met iemand te delen.

Jongens en meisjes verschillen nogal van elkaar. Dat maakt het juist zo leuk. Vriendschap met iemand van het andere geslacht kan best warm en open zijn.

Niet elke vriendschap hoeft seksueel geladen te zijn. Toch komt seks al snel om de hoek kijken als een jongen en meisje met elkaar optrekken. Je bent zomaar verliefd. Wees daarom voorzichtig met heftige gevoelens.

Bedenk ook dat jongens op andere seksuele prikkels reageren dan meisjes. Jongens letten meer op wat ze zien en willen graag iets ‘bij’ meisjes doen. Meisjes letten meer op wat ze horen en voelen en willen liever iets ‘met’ jongens doen. De een denkt eerder aan seks, de ander aan romantiek. Hou rekening met elkaar en bescherm elkaars gevoelens.

Plotseling kun je verliefd zijn. Je weet niet wat er met je gebeurt, maar je bent stapelgek op die ander. Helemaal in de ban van hem, van haar. Je kunt aan niets en niemand anders meer denken. Dus zal het wel heel belangrijk zijn, dat gevoel.

Maar meestal is verliefdheid van korte duur. Het komt, het gaat. Waarom? Omdat het jouw gevoelens waren. Het was jouw opwinding. Het ging om jou, niet om een relatie. Liefde? Daar is meer voor nodig dan een verliefd gevoel. ‘Wekt de liefde niet op en prikkelt haar niet vóórdat het haar behaagt.’ (Hgl. 2:7)

Wie is de ware?
Je kunt verliefd worden op elkaar. Zit er meer in? Dan moet je op onderzoek uit: kun je elkaar ook vertrouwen? De vraag of ik wel of niet op jou verliefd ben is al snel niet meer zo belangrijk. Veel belangrijker is de vraag of je van elkaar houdt. Dat heeft alles met vertrouwen te maken. Kun je dat aan elkaar geven? Vertrouwen is de enige gezonde basis om een serieuze relatie op te bouwen. Liefde kost inspanning. Als je elkaar kunt vertrouwen, dan kan de liefde een kans krijgen. (Hgl. 8:8, 9, 1 Thess. 1:3)

Ben je verliefd? Stel jezelf dan kritische vragen. Is er respect voor elkaar? Voel je verantwoordelijkheid voor elkaar? Is er wederzijds vertrouwen in elkaar? Toon je begrip voor elkaar? Heb je tijd en aandacht voor elkaar? Voel je je thuis bij elkaar? Ben je eerlijk voor elkaar? Misschien houd je dan wel van elkaar!

Verkering is de eerste stap op weg om samen één te worden. Maar hoe weet je nu dat je door God aan elkaar gegeven bent?

Soms weet je dat van begin af aan. Misschien door de bijzondere manier waarop je samengekomen bent. Of door een duidelijke bevestiging van Gods wil. En natuurlijk omdat het klikt tussen jullie.

Soms weet je het nog niet zo zeker. Dan is het verstandig om elkaar een moment los te laten en terug te geven aan God. Je spreekt samen af om elkaar een vastgestelde tijd niet te zien en te spreken. In die tijd probeer je te ontdekken wat God van jullie beiden wil. Je onderzoekt je eigen motieven en gevoelens. Je luistert naar je hart. En je legt alles over jezelf en de ander in Gods handen. Hij mag het voor het zeggen hebben.

Zijn je gedachten en gevoelens voor elkaar duidelijker en sterker geworden? Volgen er bevestigingen? Dan mag je weten dat God jullie samen heeft gebracht. Dat geeft je een stevig fundament om aan trouwen te gaan denken. (Fil. 4:6-9)

God wil je graag helpen om een goede keuze te maken. Hij spreekt door gebed. (Jac. 1:5) Hij spreekt door omstandigheden. (Gen. 24:14) God spreekt door anderen. (Spr. 12:5) Hij spreekt door je gevoelens. (Ps. 37:4, 5) spreekt door je verstand. (Luk. 14:28-30) God spreekt door de tijd. (Ps. 130:5, 6) Hij spreekt door vrede. (Fil. 4:7)

Samengevat kun je de volgende stappen van verkering naar huwelijk zetten. Leer jezelf kennen. Leer mensen kennen. Verliefd? Geef elkaar terug aan God. Liefde bevestigd? Werk samen aan je fundament. Maak afspraken over contact, aanraking, verwachtingen. Zoek Gods wil voor jullie toekomst samen. Bewaar elkaar als maagd tot het huwelijk.

Verkering is spannend, maar mag ook ontspannen en vrolijk zijn. De Bijbel zegt: “Maak je nergens zorgen over, maar bid voor alles. Vertel God al je problemen en verlangens en vergeet vooral niet Hem te danken voor alles wat Hij doet. Dan zul je de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over je hart en je gedachten, omdat je in Christus Jezus bent. (Fil. 4:6-7)

Samen verder, of toch alleen?
Is een van de twee er niet zeker van dat God jullie heeft samengebracht, ga dan niet verder samen. Hoe pijnlijk dat ook mag zijn: wees wijs en nuchter. Waar moet je op terugvallen als het in jullie huwelijk eens wat minder gaat? Het fundament voor een levenslange relatie ontbreekt. Begin al helemaal niet aan een intieme relatie met iemand die zich niet aan Jezus heeft overgegeven. Hoe verliefd je ook bent: je relatie zal altijd mank gaan. Je kunt nooit volledig één met elkaar worden. Stel jezelf daarom nooit beschikbaar voor verkering met een ongelovige. Paulus schrijft: ‘Verbind je niet aan mensen die niet van de Here houden. Wat hebben recht en slecht met elkaar te maken? Of licht en donker? Wat voor overeenkomst is er tussen Christus en de duivel? En wat voor gemeenschappelijks heeft een gelovige mer iemand die niets van Christus wil weten?’ (1 Cor. 6 :14-15)

Het is fijn en ook belangrijk om vriendschappen te hebben met mensen van je eigen geslacht. Begin echter niet aan een intieme seksuele relatie met iemand van je eigen sekse. Iedereen mag bij God komen, ook mensen met homoseksuele gevoelens. Maar de Bijbel wijst homoseksuele handelingen af. (2 Cor. 6:14-16, Ezra 9:1-4, Rom. 1:26, 27)

Geloof je dat God jullie samen heeft gebracht? Mag Hij dan ook jullie verdere ontwikkeling leiden? Praat samen over Gods aanwijzingen in Zijn Woord. Bid samen. Bespreek ook elkaars levensverhaal. Wie zijn je ouders, hoe ben je opgegroeid, waarin moet je veranderen? Deel je hoogtepunten en dieptepunten. Je verwachtingen. Je verlangens. Zoek samen naar Gods wil met jullie leven. Hij heeft plannen met jullie als twee-eenheid!

Er zijn ook mensen die nooit zullen trouwen. Daar is niets mis mee. Het is een gave om alleen te blijven. Een kunst, die God je geeft. Hij heeft man en vrouw gemaakt om te trouwen. Maar heeft Hij jou op het oog om ongetrouwd door het leven te gaan, dan heeft Hij daar een bedoeling mee. Soms kun je je levenstaak beter vervullen als je alleen blijft. (1 Cor. 7:1, 7)

Hoe ver ga je samen ?
Wat doe je met seks in je verkeringstijd? Seks is niet alleen geslachtsgemeenschap. Het is ook: elkaar verliefd in de ogen kijken, strelen, zoenen, suggestief dansen, bloot gaan. Hoe ver ga je? Zoek niet de uiterste grens, maar een veilige grens. Maak afspraken. Wees daarin duidelijk. Schrijf ze op. Praat er regelmatig samen over. Stel ze bij als dat nodig is. En geef God de kans om met jullie mee te kijken. (Ps. 139:1-3)

God is betrokken bij jouw seksualiteit, omdat jouw lichaam een woning is voor Zijn Geest. Daar zul je samen rekening mee moeten houden. Paulus zegt: “Weet je niet dat je zelf de tempel van God bent en dat Zijn Geest in je woont? Als iemand Gods tempel beschadigt, zal God hem schade toebrengen. Want Gods tempel is heilig. En jij bent de tempel van God!” (1 Cor. 3:16-17)

Afspraken zijn nodig om je veilig te voelen bij elkaar. Veilig: zonder onbeheerste gevoelens (ik wil jou perse). Veilig: zonder angst (als ik niet toegeef, verlies ik jou). Je kunt afspraken maken over kleren aanhouden. Niet strelen onder de kleren. Van geslachtsdelen afblijven. Elkaar niet bevredigen.

Waarom zul je wachten met seks tot het huwelijk?

 1. Omdat je jouw allerbeste relatie wilt bekronen met seks. Maar wanneer weet je of jouw relatie zo goed is dat hij die bekroning verdient? Het huwelijk geeft die zekerheid.
 2. Omdat het weer uit kan gaan. Hoe laat je elkaar dan achter? En hoe begin je met een ander opnieuw? Graag zonder herinneringen aan seksueel contact uit je vorige relatie.
 3. Omdat zelfbeheersing een vrucht van Gods Geest is. Kun je wachten met seks totdat je getrouwd bent, dan heb je samen iets volbracht waar je met trots op terug kunt kijken.
 4. Omdat maagd zijn eervol is en bewijst dat je er uitsluitend bent voor de ander. Als je samen als maagd het huwelijk instapt, heb je jezelf ongeschonden bewaard voor elkaar: iets mooiers kun je elkaar niet geven.
 5. Omdat er maar één tempel in het heelal is: het menselijk lichaam. God woont in ons met Zijn Geest. Wie aan iemands lichaam komt, komt aan deze woonplaats van God. Daarom wil God niet dat je van elkaars lichaam bezit neemt voor het Zijn tijd is. (Gal. 5:22, Hgl. 2:7, 1 Cor. 3:16, 17)

Toch te ver gegaan? Het is altijd mogelijk om terug te keren naar je eerdere afspraken. Bij God is er altijd een weg terug. Voor Hem is het nooit te laat om (samen) opnieuw te beginnen. Begin opnieuw, maar trek wel je grenzen strakker aan! (1 Joh. 1:5-2:2)

Als je geslachtsgemeenschap hebt gehad, ben je dan voor God getrouwd? Nee. God dwingt je nooit om te trouwen, ook niet na geslachtsgemeenschap. Seks alleen kan nooit de enige basis zijn van een huwelijk. Trouwen doe je omdat je de ander trouw belooft. Seks en liefde horen bij elkaar. Als je seks hebt gehad terwijl je van elkaar houdt, besluit dan samen te trouwen. Maar als je seks hebt gehad zonder dat je dat wilde, hoef je niet te trouwen. (Ex. 22:16-17)

Trouwplannen
De Bijbel erkent de heftige seksuele gevoelens die je in verkeringstijd voor elkaar kunt voelen. Er volgt een nuchtere raadgeving: wacht niet te lang met trouwen.

In onze maatschappij trouwen jongeren steeds later. De seks hebben ze al, de verantwoordelijkheden van een huwelijksleven schuiven ze voor zich uit. Christenen denken daar anders over.

Het huwelijk is een bewuste keuze waar je allebei honderd procent achter moet staan. Passen jullie bij elkaar? Zijn jullie geestelijk en emotioneel voldoende naar elkaar toe gegroeid? Zijn jullie ervan overtuigd dat jullie voor elkaar bestemd zijn? Dan zul je dat willen bevestigen in een intieme, seksuele relatie. Waarom zou je daarmee wachten? ‘Het is beter om te trouwen dan door verlangen verteerd te worden.’ (1 Cor. 7:9)

Trouwen doe je niet alleen. Je trouwt ook niet alleen voor elkaar. Het huwelijk is een sociale instelling. Er zijn families, vrienden, geloofsgemeenschappen en andere relaties bij betrokken. Die mogen straks bij jullie in- en uitlopen. Meekijken hoe jullie het als echtpaar doen. Genieten van jullie gastvrijheid. Jullie dienst aan God.

Daarom is de huwelijksvoltrekking iets waar je andere mensen bij betrekt. Niet de luxe van het feest is belangrijk, ook niet het briefje dat je ophaalt, maar het feit dat anderen getuige zijn van jullie beslissing. Het huwelijk is niet alleen naar binnen gericht, maar ook naar buiten. (Rom. 12:9-13, 1 Petr. 4:8-11)

Het huwelijk sluit je niet alleen voor elkaar. En niet alleen voor je omgeving. Ook de hemel is erbij betrokken. Je wordt niet alleen een lichamelijke, maar ook een geestelijke eenheid. De Here God ziet jullie voortaan als een twee-eenheid. Jullie sluiten een verbond voor Gods aangezicht. Hij is erbij, Hij zal jullie zegenen met plezier in elkaar en jullie de moed en kracht geven om samen te volharden. Het huwelijk is een heilige instelling, waar zelfs jullie kinderen in geheiligd zullen zijn. (Matt. 19:4-6, Pred. 4:12, 1 Cor. 7:14)

Huwelijk en seks
Het huwelijk is een instelling van God. Maar het kan nooit geven wat God alleen kan geven. Hoewel we nog zo intiem met elkaar verbonden kunnen zijn, we blijven in zekere zin alleen en op onszelf. In het huwelijk geeft God ons wel een partner om ons alleen-zijn beter te verdragen. Hij geeft een hulp die bij ons past. Iemand die ons completer maakt. Maar alleen God kan ons leven vervullen. Daarom moet Hij de eerste plaats innemen, ook in het huwelijk. (Gen. 2:18)

Je kunt binnen de veiligheid van het huwelijk leren om je gevoelens tot uitdrukking te brengen. Ook je seksuele gevoelens. Tot nu toe volgde je je eigen seksuele ontwikkeling. Nu kruist jouw ontwikkeling die van de ander. Je mag samen verder.

Seks is een belangrijk bindmiddel. Het is een lichamelijke daad, waarin het diepste van je persoon tot uitdrukking komt. Met je eerste geslachtsgemeenschap bind je je vrijwillig aan de ander. Die bindkracht blijft werkzaam in de rest van je huwelijksleven.

Seks is een taal die je met z’n tweeën moet leren. Het is luisteren en spreken. Eerst gebrekkig, maar steeds beter. Binnen de veiligheid van het huwelijksbed ontwikkelt seksualiteit zich tot een uniek gesprek. In seks gaat het over tederheid; intimiteit; opwinding; creativiteit; humor; genegenheid; waardering; mannelijkheid; vrouwelijkheid; bevestiging. ‘Drink water uit je eigen voorraadvat, helder vocht uit je eigen bron… Laat ze alleen van jou zijn en deel ze niet met een vreemde. Je waterbron zal gezegend zijn. Wees blij en tevreden met je jonge vrouw. Zij is liefelijk en charmant. Laten haar borsten je steeds weer het hoofd op hol brengen en laat je overspoelen door haar liefde.’ (Spr. 5:15-19, Gen. 2:23, 24, Pred. 4:9-12, Hgl. 8:6-7)

Huwelijk en gezin
Welke visie heb je samen over jullie huwelijk? Streef ernaar om je huwelijk en huis ten dienste van de geloofsgemeenschap te stellen. Jouw huis kan al snel een kleine kerk zijn, waar mensen zich op hun gemak voelen om te leren luisteren naar God, de Bijbel open te slaan, Gods daden aan elkaar te vertellen en elkaar te zegenen. (1 Tim. 3:1-13)

Vergeet niet dat God een bijzonder geheim over Zichzelf in het huwelijk heeft gelegd. Jullie dragen samen iets van Gods wezen met je mee. De omgang tussen man en vrouw weerspiegelt Gods omgang met mensen. Hij leeft met jullie mee om iets van Zichzelf te herkennen. Juist die vergelijking maakt het huwelijk zo heilig.

Maar er is nog meer. In die intieme omgang ontstaat iets bijzonders. God wil dat ons leven vruchtbaar wordt. Dat het leven voortbrengt. Hij wil dat in ons geestelijk leven. En in ons natuurlijke leven. Ons leven vindt z’n bestemming als het vrucht draagt op veel verschillende manieren. Zeg het Jozua maar na: “Maar ik en mijn gezin, wij zullen de HERE dienen.”(Joz. 24:15, Gen. 1:28, Hos. 2:18-19, Joh. 15:8, 16)

Willem en Marian de Vink

Lees meer:
Wie is de ware?
Boek Hemels Huwelijk