Liefde – Ik besta dankzij de liefde

De liefde zal nooit vergaan. 1 Korintiërs 13:8

Niets geeft je een rijker besef dat je bestaat dan de liefde. In een goede relatie leef je op. Daarom is de liefde onze eerste levensbehoefte. Wat weet jij van de liefde?

  • In de liefde maak je je afhankelijk van de ander. Je deelt elkaars wil en verlangens. Het is liefde als je dat aandurft.
  • In de liefde inspireer je elkaar. Je laat je door elkaar beïnvloeden en vormen. Het is liefde als je elkaar vrij laat en toch allebei wilt veranderen.
  • In de liefde vind je tederheid. Je stemt je op elkaar af en geeft je aan elkaar. Het is liefde als je je daarin veilig voelt.
  • In de liefde zit wederkerigheid. Een samenspel van geven en nemen, maar zonder verplichting of verrekening en niet om elkaar te gebruiken of te beheersen.
  • In de liefde vind je mededogen. Je verdraagt niet alleen elkaars onvermogen, maar je put zelfs kracht uit elkaars zwakheid voor nog meer liefde voor elkaar.
  • In de liefde neem je verantwoordelijkheid. Je onderhoudt je relatie, leeft mee met de moeiten en het plezier van de ander, bent betrouwbaar en volhard in trouw.
  • In de liefde blijft ieders afzonderlijkheid overeind. Je stimuleert elkaar om zelfstandig en uniek te zijn. Het is liefde als je elkaar tot bloei brengt en deelneemt aan het geluk van de ander.
  • In de liefde geef je je aan elkaar over. Je levert je uit aan alle gevoelens, verlangens en ervaringen van de ander, zonder er ook maar één van te willen bestrijden of controleren.
  • In de liefde geef je elkaar betekenis. Het besef dat je er mag zijn en dat je zeer gewenst bent. Maar het tegendeel is ook waar. Had ik de liefde niet, ik zou niets zijn (1 Korintiërs 13:2).

Wink – ‘Met Christus ben ik gestorven en toch leef ik’: In de liefde is elke capitulatie een overwinning.