`Liefde – Wie bezingt Gods liefde?

Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. 1 Johannes 4:10

Je moet eens opletten hoeveel liederen er geschreven zijn waarin onze liefde voor God tot uitdrukking wordt gebracht. Gods liefde voor ons klinkt veel minder in liederen door. Dat vind ik vreemd, want daar zouden we toch vol van moeten zijn. Wat wil dat zeggen?

In het oude verbond draaide het om onze liefde voor God. De wet zei: ‘Gij zult, gij zult, gij zult …’ Gij zult de Here uw God liefhebben.

In het nieuwe verbond draait het om Gods liefde voor ons. De profeten die zagen wat God zelf zou volbrengen noteerden al uit zijn mond: ‘Ik zal, Ik zal, Ik zal …’ God zou zijn liefde bewijzen.

De wet vroeg iets waar niemand aan kon voldoen. Hij was dan ook vooral bedoeld om ons onvermogen zichtbaar te maken, zodat we om Gods genade zouden vragen. Jezus kwam met die genade. Hij werd Gods ‘Ik zal’. Hij heeft ervoor gezorgd dat we voldoen. God kan zijn liefde onbelemmerd geven. Dankzij Jezus mogen we nu onbelemmerd genieten van Gods liefde.

Ik denk dat mensen Gods liefde gaan bezingen als ze vol zijn van zijn genade. Natuurlijk zullen ze dan ook zingen hoeveel ze van God houden. Maar ze zijn vooral vol van zijn liefde. Die voert de boventoon in hun liederen.

Stiltetip – Neem weer jouw moment met Jezus. Jouw half uur intiem met Hem. Zoek de plek op waar je stil wordt voor Hem. Adem diep en laag in, houd even vast en adem langzaam uit. Zie, zeg en zing: ‘Ik ben geliefd’.