Liefde – Kijk omhoog en zing van liefde

HEER, hoog als de hemel is uw liefde. Psalm 36:6

Voorstel. Ga eens buiten op je rug liggen. Kijk omhoog. Bedenk dat Gods liefde jou vanuit de hemel weet te bereiken. Al weet je niet hoe hoog de hemel is, God zegt dat alles tussen Hem en jou gevuld is met liefde.

Ik heb dit voorstel om buiten op je rug te gaan liggen al eens eerder geopperd in een vorig dagboek. Maar ik ben zo vrijmoedig om het hier te herhalen. Omdat in de Psalmen zelfs tot drie keer toe gezegd wordt dat Gods liefde hemelhoog reikt (Psalm 36:6, 57:11, 108:5).

Als je toch rustig ligt, neem dan ook de tijd om je Gods zegeningen voor de geest te halen. Waar ben je dankbaar voor? Wat bewijst zijn liefde?

Die oefening kun je op je bed herhalen. Wat heb je vandaag van Gods liefde gezien? Daar kun je een lied van maken. Geef uitdrukking aan je dankbaarheid.

Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde, ’s nachts klinkt een lied in mij op (Psalm 42:9).

Je bent gemaakt voor de liefde. Voor een eeuwig lied van liefde op je lippen. Vandaag kan die gezongen eeuwigheid beginnen. Zing het uit!

Van uw liefde, HEER, wil ik eeuwig zingen (Psalm 89:2).

Wink – Doe het raam open, laat de slechte lucht eruit en roep naar buiten: ‘Ik ben Gods geliefde kind!’