Liefde – Loflied op de liefde

De liefde is … 1 Korintiërs 13:4

Paulus schreef een beroemd loflied op de liefde. Dat gaat zo (Mediteer hier een poosje op):

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan (1 Korintiërs 13:4-8).

Het is niet moeilijk om in die kwaliteiten Jezus te herkennen:

Jezus is geduldig en vol goedheid. Hij kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Hij is niet grof en niet zelfzuchtig, Hij laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, Hij verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt Hij, alles gelooft Hij, alles hoopt Hij, in alles volhardt Hij. Jezus’ liefde zal nooit vergaan.

Omdat de Geest van Jezus in mij woont, bezit ik dezelfde liefde:

Ik ben geduldig en vol goedheid. Ik ken geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ik ben niet grof en niet zelfzuchtig, ik laat me niet boos maken en reken het kwaad niet aan, ik verheug me niet over het onrecht maar vind vreugde in de waarheid. Alles verdraag ik, alles geloof ik, alles hoop ik, in alles volhard ik. Mijn liefde zal nooit vergaan.

Stiltetip – Je hebt je deze maand gevoed met Gods liefde voor jou. Die liefde heeft je hart bereikt. Je groeit in het heerlijke leven dat God je gunt. Houd dan ook vol om in de stilte met Jezus te zijn.

Komende maand gaan we weer dieper de rust in, om nog sterker het leven te leven dat God ons gunt.