In de triomfwagen

God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert.
2 Korintiërs 2:14

Jezus heeft Satan overwonnen. Daarom is de strijd gestreden. Jij mag rusten in zijn overwinning. Hij voert jou mee in zijn triomfwagen om zijn zege te vieren. Overal waar jij komt hoor je gejuich, alles wat jij doet en aanraakt wordt met applaus beantwoord.

Dat jij mag delen in Jezus’ overwinning heet genade. Onverdiende gunst. Die brengt vrede voort, rust, zegen die zich naar alle kanten uitbreidt. Jij bent een toonbeeld van wat Jezus heeft volbracht. Mensen ruiken bij jou geen zweetlucht van strijd, maar de geur van overwinning.

God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur (2 Kor. 2:14).

Misschien heb je wel gehoord van de strijd tussen vlees en Geest. Tussen dat wat je in eigen kracht wilt doen en dat wat je in vertrouwen aan God overgeeft. Maar zelfs die strijd is gestreden, als je bedenkt dat God je niet meer veroordeelt om wat je doet. Je mag je helemaal overgeven aan Hem die alles voor jou heeft volbracht.

Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet meer zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u (Rom. 8:9).

De strijd is gestreden. De overwinning is beklonken. God is echt honderd procent vóór jou. Niets kan nog iets tegen jou uithalen of je aanklagen alsof je geen overwinnaar zou zijn (Rom. 8:31-34). Integendeel, Jezus heeft de eerste prijs behaald en die helemaal aan jou gegeven. Maak er gebruik van!