In zijn uitrusting

Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.
Romeinen 13:13

God zag hoe de zonde alles ruïneerde wat Hij voor mensen in gedachten had.

Jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie zonden houdt hij zich verborgen (Jes. 59:2).

Maar Hij liet het er niet bij zitten. Hij zou zelf redding brengen.

Op eigen kracht bracht hij redding en zijn gerechtigheid spoorde hem aan (Jes. 59:16).

Hij hulde zich in een bijzondere uitrusting. Hij werd een mens, Jezus. Die zou alles rechtzetten en zelf de vergelding op zich nemen. Zo zou Hij Gods gerechtigheid volbrengen en redding beschikbaar stellen.

Hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan en zette de helm van de redding op zijn hoofd. Hij deed het kleed van de vergelding aan en hulde zich in de mantel van de strijdlust (Jes. 56:17).

Dezelfde wapenrusting trekt Hij jou en mij aan (Ef. 6:11). Zodat jij en ik mogen delen in zijn overwinning (2 Kor. 2:14). Nu kan Gods Geest vrijuit door ons heen spreken. Woorden van leven, vrucht voor anderen (Joh. 7:38-39).

Dit verbond sluit ik met hen – zegt de HEER: mijn geest, die op jou rust, en de woorden die ik je in de mond heb gelegd, zullen uit jouw mond niet wijken, noch uit de mond van je kinderen, noch uit de mond van je kindskinderen, van nu tot in eeuwigheid – zegt de HEER (Jes. 59:21).