Strijden is standhouden

Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
Efeziërs 6:11

Geloven is standhouden in de overwinning die Jezus behaald heeft. Strijden is volharden in de rust die Gods genade heeft gebracht. Dat bedoelt Paulus als hij de uitrusting van een Romeinse legionair gebruikt als voorbeeld.

Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen – Het gaat om de waarheid van alles wat Jezus aan het kruis heeft volbracht. Dat jouw zonden vergeven zijn, dat God je niet meer veroordeelt, dat zijn Geest volop werkzaam is.

De gerechtigheid als harnas om uw borst – Gods gerechtigheid: dat Hij de zonde die bestraft moest worden heeft veroordeeld in Jezus. En dat Hij jou op grond daarvan het recht toekent om zijn kind en erfgenaam te zijn.

De inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten
– Jezus redt, Hij vergeeft, bevrijdt, geneest, herstelt. Dat is het goede nieuws waarop jij rond mag wandelen.

Draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven
– De aanklachten die de boze tegen je in wil brengen mag je weerstaan in het geloof dat Jezus aan alles heeft voldaan.

Draag als helm de verlossing – Laat geen andere gedachte toe dan dat je redding zeker is, voor eens en altijd.

Als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden – Wat je zegt is wat je gelooft. Zeg wat God zegt, dan neemt Gods Geest die woorden in handen als wapen.

Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt
– Gods Geest wil door jou heen bidden. Hij weet wat goed voor jou is en voor iedereen voor wie je bidt (Ef. 6:10-18).

Houd stand, in zijn kracht!