Wat een genade!

‘U bevrijdde dit volk en ging het liefdevol voor, sterk en machtig leidde u het naar uw heilige woning.’
Exodus 15:15

O, die uittocht uit Egypte! En die doortocht door de Rode Zee! Door de eeuwen heen hebben mensen er geen genoeg van kunnen krijgen om daarnaar terug te kijken. Dat God zó is!

Hij bevrijdt een compleet volk uit slavernij. Wat een genade! En Hij zegent hen met de rijkdom van hun onderdrukkers. Rijke genade! Hij leidt hen dwars door het dreigende water. Nog meer genade! En Hij zegent hen met gezondheid. Overvloed van genade!

Ja, Hij is één en al genade. Want kijk dat volk eens. Dat heeft het nergens aan verdiend. Ze hebben er niets voor hoeven doen. Zelfs niet een beetje hun best om bij God in een goed blaadje te komen. Integendeel: als ze mopperen zegent Hij hen extra. En als ze dwarsliggen komt Hij met nog meer goedheid.

Hij komt met bescherming als ze bedreigd worden. Water als ze dorst hebben. Voedsel als ze hongerig zijn. Overwinning als ze aangevallen worden. En Hij gaat daarin compleet voorbij aan hun gezeur en gebrek aan vertrouwen.

Ja, zo is God. Zijn hart stroomt over van liefde. Zo is Hij wat zijn naam zegt: ‘Ik zal er zijn.’ Zo is Hij als koning voor zijn volk. (God wordt hier voor het eerst koning genoemd.)

‘De HEER is koning voor eeuwig en altijd!’ (Ex. 15:18).

Zo is Hij – anders dan alle andere machthebbers van de wereld, die eerst eisen voordat ze geven, die je moet betalen voor hun gunsten, die je uitbuiten. Nee, Hij bevrijdt je juist uit die slavernij.

De Here God is werkelijk vol genade. En weet je dat Hij ook zo met jou en mij om wil gaan? Hij is niet veranderd. Integendeel, Jezus kwam zelfs met genade óp genade (Joh. 1:16).