Jazeker: anderen heeft Hij gered

‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’

Lucas 23:43

Jezus is niet de enige veroordeelde op de schedelplaats: er hangen twee misdadigers links en rechts van Hem. De een bespot Hem. De ander vraagt of Jezus aan hem wil denken als Hij in zijn koninkrijk komt. Luister hoe Jezus reageert.

Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn’ (Luc. 23:43).

Dit ontroerende moment aan het kruis maakt verschillende dingen duidelijk. Ten eerste dat Jezus voortdurend gericht is op de ander. Hij weet wat zijn dood zal betekenen voor iedereen die zich aan Hem vastklampt. Ten tweede dat Hij gekomen is om te redden. Wie wat ook heeft uitgevreten: er is altijd vergeving beschikbaar en uitzicht op eeuwig leven. Ten derde dat die redding niet afhangt van alles wat we eerst nog recht moeten zetten om te voldoen. Zelfs voor iemand in doodsstrijd is redding mogelijk. Ten vierde dat Jezus het paradijs dat sinds Adam gesloten was voor ons heeft heropend. Hij geeft ons een ereplaats in de hemel. Ten vijfde dat iedereen daar thuishoort die zich met Jezus verbindt. Dat vertelt Jezus met grote stelligheid aan de misdadiger naast hem.

De omstanders doen cynisch over Jezus.

‘Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf redden kan Hij niet’ (Mat. 27:42).

Ze moesten eens weten hoe waar die grap is. Maar dat hebben ze zelf niet in de gaten.

Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: “Ik ben de Zoon van God”’ (Mat. 27:43).

Zeker, Jezus is de Zoon van God. Maar God zal afstand van Hem doen – om ons te redden. Want jij bent God Jezus waard!

Johannes 19:19-30 Matteüs 27:34-50 Marcus 15:23-37 Lucas 23:32-46