Je deelt met Jezus in de erfenis

 

Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen.
Hebreeën 9:15


Alles wat Jezus heeft bereikt is van ons. Niet later, maar nu. We zijn door God nu al in Jezus geplaatst. We zijn één met Hem, in alles. Eén in zijn dood, één in zijn leven, één in zijn erfenis.

Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God (Rom. 6:10-11).

Jezelf dood zien voor de zonde is jezelf dood rekenen. Als je je zonden optelt, weet je dat je dik in de min staat en dood moet. Nou, dat ben je gegaan, samen met Jezus. Daar aan het kruis ben je gestorven (Rom. 6:6).

Jezelf levend zien voor God betekent jezelf levend rekenen. Je mag alles wat Jezus bereikt heeft optellen en jezelf toe-eigenen. Want als Jezus is opgewekt en nu leeft aan Gods rechterhand in de hemel, dan is dat leven van Hem ook jouw leven (Rom. 6:8).

En als Jezus daar geniet van Gods erfenis, dan jij ook. Nu al. Je staat dik in de plus!

Zeg met vreugde dank aan de Vader, die u in staat heeft gesteld om te delen in de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan de macht van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon, in wie wij de bevrijding hebben, de vergeving van de zonden (Kol. 1:12-14 WV).


Tip – Tel je zegeningen en verwacht er meer!