Je kruis opnemen

Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen.
Lucas 9:23


Betekent je kruis opnemen dat er een voorwaarde gesteld wordt om van Gods genade te kunnen genieten? Moet je een zware last dragen om Jezus te kunnen volgen? Welnee. Mensen die dat beweren, hebben de betekenis van Jezus’ kruis niet begrepen.

Wat Jezus bedoelt met je kruis opnemen, wordt duidelijk als je begrijpt wat Hij gedaan heeft aan het kruis. Hij is daar gestorven voor de zonde van alle mensen. We worden uitgenodigd om onszelf te verloochenen door ons met onze zondige natuur te verplaatsen in zijn kruisdood. Je kruis opnemen is niets anders dan je overgeven aan Jezus en je oude natuur voor dood houden.

Paulus zegt dat we delen in Jezus’ dood, om ook te delen in zijn leven. ‘Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven’, schrijft hij (Rom. 6:5-6).

Je kruis dragen heeft niets te maken met iets voor Jezus presteren. Zijn offer is absoluut afdoende. Niets wat wij op deze wereld uitvoeren, kan iets toevoegen aan Gods genade. Integendeel. Paulus zegt juist: ‘Ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld’ (Gal. 6:14).

Je kruis opnemen is dus niet ‘je eigen kruis dragen’, zoals je vaak hoort, alsof er een heleboel kruisen zouden zijn in Gods koninkrijk. Er geldt voor ons maar één kruis, het kruis van Jezus. In zijn werk aan dat kruis kunnen wij rusten. Geloven. Vertrouwen.

Je kruis opnemen is je in geloof identificeren met Jezus’ dood. Je bent dood voor de zonde: de macht van de zonde, de veroordeling, heeft geen effect meer op je. In plaats daarvan heb je het leven van Jezus ontvangen. Daar kun je je vol vertrouwen aan overgeven.

Daarom zeggen we met Paulus (Gal. 2:20): ‘Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’.