Je zondigt niet

Wie uit God geboren is, zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kán zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren.
1 Johannes 3:9


Wat betekent wedergeboorte? Dat je een nieuwe mens geworden bent. Geboren uit God. Met de kwaliteiten van Jezus. Dat ben je – eens en voor altijd.

Wat is er dan met de oude mens gebeurd? Die is dood. Morsdood. Meegesleept in de dood van Jezus. Aan het kruis gedood. Bam! bam! bam! – eens en voor altijd.

Wedergeboorte betekent niet alleen dat je bent veranderd – nee, het betekent ook dat je bent vervangen!

De oude mens zondigde er maar op los. Hij kon niet anders, hij zat vol zonde. Maar die is vervangen. De nieuwe mens zondigt niet. Dat gaat in tegen zijn nieuwe natuur. Het past niet bij hem.

De nieuwe mens is geboren uit de Geest. Gods Geest leeft door hem heen. Daarom heerst de nieuwe mens over de zonde.

Lees bovenstaande tekst nog eens. Je moet weten dat Gods zaad in je is én in je blijft: het woord van God dat je vrijgesproken heeft van de zonde en je nieuw leven gaf. Dat woord vertelt je dat je over de zonde mag heersen, omdat je een nieuwe schepping bent geworden die niet zondigt.

Heb je toch gezondigd? Je weet dat dit niet bij je nieuwe natuur past. En die oude natuur is dood. Wat nu? Gods woord is sterker dan de zonde. Blijf luisteren, blijf in dat woord, blijf in Jezus.

‘Ieder die in hem blijft, zondigt niet’ (1 Joh. 3:6).