Jezus bewaart jou

‘Bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt.’

Johannes 17:11

God heeft een heleboel titels, maar één naam. Dat is de naam die Hij aan Mozes bekendmaakte. Het is een naam die zo zindert van betekenis, dat je er nooit op uitgekeken raakt. Mozes zag een doornstruik branden, zonder dat hij verteerde. Hij zag daar in de woestijn Gods heiligheid, die er niet op uit was om iemand te verteren. Zo wilde God bekend staan. Het was een illustratie van zijn naam.

Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zal zijn. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toegestuurd” (…) Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties’ (Ex. 3:14-15).

Gods naam schrijf je in het Hebreeuws als JHWH. De bijbelvertalers hebben er de titel HEER met hoofdletters van gemaakt. Maar de betekenis van Gods naam is ‘Ik zal er zijn’. Telkens als je HEER leest, staat er dus eigenlijk ‘Ik zal er zijn’. En dat zul je heel wat keren lezen, want HEER is verreweg het meest voorkomende woord in de Bijbel.

Die naam draagt Jezus ook, zijn hele aardse leven lang. Hij klinkt in allerlei varianten op. Bij zijn geboorte wordt Jezus Immanuël genoemd, ‘God met ons’ (Mat. 1:23). En als Hij naar de hemel vertrekt zegt Hij: ‘En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’ (Mat. 28:20).

In die naam bewaart Hij jou en mij – want Hij zal er altijd voor ons zijn!

Tip: Als het in liederen om Gods naam gaat, bedenk dan dat je zingt dat Hij er zal zijn.

Johannes 17