Jezus bidt voor ons

Johannes hoort Jezus bidden. En gelukkig voor ons: wij mogen meeluisteren. Want deze leerling van Jezus heeft het gebed van zijn Meester opgeschreven. Luister goed, want je gaat je verbazen!

Jezus heeft tegen Zijn discipelen gezegd dat Hij deze nacht gearresteerd zal worden. Maar Hij is niet in paniek. Nee, Hij bidt. Het is een intiem gebed. Gods geliefde Zoon spreekt met Zijn geliefde Vader van hart tot hart.
Wat heeft Jezus op Zijn hart? Hij bidt voor Zijn vrienden. Waarom? Omdat Hij zoveel van hen houdt. En Hij bidt ook voor ons. Luister maar.

‘Wat Ik U vraag, is niet alleen voor hen. Het is ook voor de mensen die door hen in Mij zullen gaan geloven,’ bidt Hij (Johannes 17 vers 20).
Hoor je het goed? Jezus denkt op dat bijzondere moment ook aan jou!

Luister ook naar de volgende woorden. Jezus bidt:
‘Ik verlaat de wereld en kom bij U, maar zij blijven nog in de wereld. Heilige Vader, bescherm hen in Uw naam, die U Mij gegeven hebt, zodat zij één kunnen zijn als wij’ (Johannes 17 vers 11).

In dit bijbelgedeelte hoor je Jezus zeggen dat Hij de wereld gaat verlaten. Hij weet dat Hij zal sterven, want Hij zal Zichzelf uitleveren. Waarom? Omdat Hij alles wil ondergaan wat wij ondergaan. Daarom zal Hij afwijzing meemaken, lijden, dood. Hij zal als onschuldige veroordeeld worden. Dat is het grootste drama in deze wereld: als een onschuldige veroordeeld wordt.

Maar Jezus weet ook dat Hij naar Zijn Vader zal gaan. Hij zal opstaan uit de dood en naar de hemel vertrekken. Daar zal Hij door Zijn Vader geëerd worden, omdat Hij alles heeft gedaan wat Die Hem vroeg.

Jezus is in Zijn liefde voor ons tot het uiterste gegaan. Hij is gestorven in onze plaats. Daarom hoeven we niet meer bang te zijn voor het oordeel van God, of voor het oordeel van mensen. We hoeven zelfs niet meer bang te zijn voor de dood. Nee, God gunt ons alles wat Hij Jezus heeft gegeven. Ken je God en ken je Jezus, en weet je hoe Ze over je denken? Dan weet je dat Ze eeuwig met jou verder willen leven (Johannes 17 vers 3)!

Jezus is opgestaan uit de dood. Ook wij zullen opstaan uit de dood. We zullen voor altijd samen met Hem bij onze hemelse Vader zijn.

Jezus bidt dat wij het vol zullen houden om dat te geloven. Want we zijn nu nog in deze wereld. En we worden hier gemakkelijk ontmoedigd. We horen zoveel geluiden om ons heen die ons afleiden van Gods goedheid. Daarom bidt Jezus om bescherming. Hij vraagt of Zijn Vader ons zal beschermen in Zijn naam. Zodat we altijd zullen weten dat we Gods kinderen zijn. Gods kinderen die Gods naam dragen. Omdat God onze Vader is. We zijn wel in deze wereld, maar met een hemelse Vader.

Wij zijn dus Gods kinderen. Allemaal kinderen van één Vader. Hij koestert en beschermt ons, omdat we allemaal even kostbaar voor Hem zijn. Jij en ik, wij zijn net zo kostbaar als Jezus. Onze hemelse Vader houdt net zoveel van ons als van Zijn geliefde Zoon Jezus, horen we (Johannes 17 vers 23).

Jezus weet wat Hij bidt. Hij bidt om eenheid. En Hij weet dat die mogelijk is. Onze eenheid met Hem verbindt ons ook met elkaar. Want geloof je dat jij Gods geliefde kind bent, dan kan die liefde ook doorwerken naar de ander. Ook die is geliefd. Net zo geliefd als jij.

Lees zelf Johannes 17. Om over door te denken:
Denk je dat dit gebed van Jezus door Zijn Vader verhoord is?
Wat heeft Jezus ervoor gedaan dat God dit gebed kon verhoren?
Wat kun jij met dit gebed van Jezus doen?

(Uit de Roodletter Startersbijbel, uitgave Royal Jongbloed)