Jezus geeft wat Hij vraagt

 

‘Wie het water drinkt dat ik hem geef zal nooit meer dorst krijgen.’

Johannes 4:13

Heeft Jezus wel eens iets aan je gevraagd? Vroeg of laat zul je ontdekken dat alles wat Hij jou vraagt van Hemzelf komt. Je dacht dat je Hem wat kon geven, maar Hij had het allang aan jou gegeven. Met Jezus kom je dan ook nooit droog te staan. Geen kramp, geen stress, geen gebrek aan inspiratie. Want dat is kenmerkend voor zijn genade: Hij voorziet in wat Hij vraagt.

 

Dat ontdekt de Samaritaanse vrouw die Jezus onderweg bij een waterput tegenkomt. Jezus vraagt haar om drinken, maar biedt haar vervolgens zijn water aan.

‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft’ (Joh. 4:13).

Jezus is er opuit om je zo te beïnvloeden dat Hij kan genieten van de vrucht die Hij zelf in jou aanbrengt. Alles wat je Hem dan aanbiedt komt van Hem.

‘Mijn lief moet in zijn hof komen, laat hij daar zijn zoete vruchten proeven’ (Hoogl. 4:16).

Jezus vraagt je niets meer dan wat Hij je gegeven heeft. Daarom kan zijn opdracht je nooit te zwaar zijn. Laat je niet opjutten door mensen. Kijk wat Jezus je heeft gegeven. Als je iets niet of nog niet hebt ontvangen moet je er ook niet of nog niet aan beginnen.

De Samaritaanse vrouw had goede redenen om zich af te zonderen van mensen. Pas toen Jezus haar de bevestiging gaf die ze nodig had, kon ze iedereen onder ogen komen en haar ontdekking delen.

Johannes 4:1-42