Jezus is jouw goede herder

‘Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.’

Johannes 10:4

Hoe weet je dat Jezus jouw goede herder is? Omdat Hij zijn leven geeft. Hij geeft zijn leven aan je door, door vrijwillig voor jou te sterven.
‘Ik geef mijn leven voor de schapen’ (Joh. 10:15, 17-18).
Hoe weet je dat Jezus jouw goede herder is? Omdat Hij je kent en laat weten hoe je Hem kunt kennen. Hij wil dat je erop vertrouwt dat je net zo gekend bent door Hem als Hij gekend is door de Vader. Met precies dezelfde liefde.

‘Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken’ (Joh. 10:14-15).

Hoe weet je dat Jezus jouw goede herder is? Omdat Hij je de zekerheid geeft dat er niets kan gebeuren wat jou ooit van Hem zal scheiden. Hij heeft je voor eeuwig gered.

‘Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze roven uit mijn hand’ (Joh. 10:28).

Hoe weet je dat Jezus jouw goede herder is? Omdat Hij je leven in overvloed geeft, meer dan genoeg om van te genieten, om elk moment van de dag blij en dankbaar mee te zijn.

‘Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid’ (Joh. 10:10).

Hoe weet je dat Jezus jouw goede herder is? Je beleeft het!

Johannes 10