Jezus is totaal anders

‘En wie ben ik volgens jullie?’

Matteüs 16:15

Jezus en zijn discipelen maken een reis naar het noordelijkste gebied van Israël, onderaan de voet van de berg Hermon, bij de stad Caesarea Filippi. Daar in de rotsen is een grot te vinden waar de Jordaan ontspringt, de Panias (ook wel Banias). Die naam komt van de Griekse god Pan, aan wie daar op die plek regelmatig offers worden gebracht. Het gaat om dierenoffers, maar ook mensenoffers. Kleurt hun bloed de rivier rood, dan is dat reden voor de aanbidders om feest te vieren. Hun offers zijn geaccepteerd, de angst is bedwongen, de grillige gunst van hun gehoornde god op bokkenpoten stroomt nu het land binnen.

Hier vraagt Jezus aan zijn discipelen wie de mensen zeggen dat Hij is. Ze antwoorden: ‘Een profeet die is teruggekeerd: Elia, Jeremia of Johannes de Doper’.

‘En wie ben ik volgens jullie?’ (Mat. 16:15).

‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus (Mat. 16:16).

Daarop noemt Jezus Petrus een rots. Hij zegt dat Hij op wat Petrus heeft gezegd, op deze rots, zijn kerk zal bouwen (Mat. 16:18).

Hier, bij deze plaats vol doodsmachten, heeft Petrus het over de levende God. En hier, bij deze rots, spreekt Jezus over zichzelf als de rots. En terwijl hier zoveel gewelddadige offers gebracht worden, wijst Jezus op zichzelf als het enige afdoende offer. En waar steeds terugkerend offerbloed elke crisis moet bezweren, weten we dat het bloed van Jezus eens voor altijd vrede heeft gebracht.

De kerk der eeuwen is gebouwd op Jezus, de rots der eeuwen. Uit zijn bron stroomt doorlopend leven het land in om iedereen te zegenen.

Matteüs 16:13-23 Marcus 8:27-33 Lucas 9:18-22

Mijn nieuwe dagboek ‘Inspirator’ verschijnt in het voorjaar van 2012.