Met Jezus ben je gelukkig

‘Gelukkig ben je.’

Matteüs 16:17

‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus (Mat. 16:16).

Dit is de belangrijkste belijdenis van heel de kerk, van alle gelovigen, van jou en mij.

 

Want Jezus is de door God beloofde Messias (Hebreeuws) of Christus (Grieks). De gezalfde, betekent dat. Hij is dan ook vol van Gods Geest en heerlijkheid, om zijn taak uit te voeren: namelijk om jou en mij dezelfde heerlijkheid te geven. Dat is zijn taak, zijn werk.

En Hij is ook de Zoon van de levende God, de eerstgeborene uit God. Hij is God en toch helemaal mens – maar wel anders, van een nieuw geslacht (waar jij en ik nu ook deel van uitmaken). Hij is de heilige, volmaakte en geliefde Zoon van God. Dat is zijn wezen en status.

Geloof je dat, dan word je door Jezus gelukkig, gezegend, zalig genoemd (Mat. 16:17).

Daarop spreekt Jezus Simon Petrus aan met de naam die Hij hem zelf gaf. ‘Petros’ (Grieks) betekent ‘kleine steen’. Vervolgens zegt Jezus dat Hij op deze rots zijn kerk zal bouwen. Dan heeft Hij het over ‘petra’, een grote steen. Welke petra bedoelt Hij? De belijdenis van Petrus over Jezus. Jezus zelf is de rots, het fundament van de gemeente en van elke levende steen in de gemeente (Mat. 16:18, 1 Kor. 3:10-11, 1 Pet. 2:4-10).

Jij mag als kleine steen heel je leven op die grote steen Jezus bouwen. Alles wat je bent, elke beslissing die je neemt, elk woord dat je zegt en elke situatie waarin je bent mag rusten op Hem. Daarom ben je gelukkig!

Matteüs 16:13-23 Marcus 8:27-33 Lucas 9:18-22