Wij hebben de sleutels van de hemel

‘Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.’

Openbaring 1:18

Het dodenrijk is de plaats waar de dood heerst. Die kan alleen maar macht uitoefenen dankzij veroordeling. Veroordeling ontstaat door schuld, die leidt tot de dood. Maar omdat Jezus de schuld van alle mensen op zich heeft genomen en de veroordeling over alle zonden heeft ondergaan, heeft het dodenrijk geen enkele invloed meer op iedereen die in Jezus gelooft. De kerk van Jezus heeft dan ook niets te vrezen van het dodenrijk.

‘De poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen’ (Mat. 16:18).

Integendeel. Jezus heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk opgeëist (Op. 1:18, 3:7). Hij verlost mensen uit de macht van de dood. De kerk mag daar volop in meewerken. Ze mag mensen vrijspreken van zonde, schuld en angst voor veroordeling op grond van Jezus’ volbrachte werk aan het kruis. Daarmee opent ze de hemel voor die mensen.

Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn’ (Mat. 16:19).

Jezus heeft de poorten van het dodenrijk geopend om mensen op aarde nu al toe te laten in de hemel. De sleutels om daar te komen zijn vergeving en vrijspraak (Joh. 20:19-23).

De hemel reageert direct als we mensen ontbinden uit de zonde en binden aan Jezus. Petrus maakt dat na Jezus’ dood en opstanding bijvoorbeeld mee als hij in het huis van de Romeinse centurio Cornelius over vergeving begint. Ze worden daar op slag allemaal vol van de heilige Geest (Hand. 10:42-46).

Matteüs 16:13-23 Marcus 8:27-33 Lucas 9:18-22