Jezus’ liefdemacht

‘Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen.’

Johannes 17:2

De wereld oefent macht uit door mensen te bedreigen en buiten te sluiten. De macht die Jezus uitoefent doet het tegenovergestelde. Hij veroordeelt niemand, maar sluit iedereen in met vergeving en zegen.Omdat Jezus als enige onschuldige alle schuld op zich nam, hoeft niemand met schuld rond te blijven lopen. Zijn vergeving heeft de macht van elke veroordeling gebroken. Met die liefde oefent Hij macht uit over alle mensen. Zijn liefdemacht is de aantrekkelijkste macht om je aan over te geven.

‘Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken’ (Joh. 17:2).

Die macht is zo sterk dat hij zelfs de ergste veroordeling overwonnen heeft, de dood. Daarom biedt Jezus aan iedereen eeuwig leven aan. Niemand hoeft zich nog verworpen te voelen, mislukt, verdoemd.

‘Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus’ (Joh. 17:3).

Eeuwig leven is God als je enige echte Vader kennen, die je altijd al als zijn kind heeft gewild en je ook altijd als zijn kind wil houden. Eeuwig leven is zijn Zoon kennen, die daar alles voor over heeft gehad om zijn Vader jou als kind te bezorgen. Eeuwig leven is het besef dat je zo geliefd bent in Gods familie, dat niemand je zal laten gaan. Daar bidt Jezus voor en dat gebed is in jouw leven verhoord.

Kijk hoe krachtig Jezus’ liefdemacht werkt. Je raakt doordrongen van het besef dat je er altijd en eeuwig mag zijn: gewild, geliefd, bevoorrecht!

Johannes 17