Jezus nam alles op zich

Want op een gehangene rust Gods vloek.

Deuteronomium 21:23

De bron van de vloek is Satan. Jawel, de mens heeft gezondigd. God verwerpt echter niet de mens, maar de slang: ‘Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan’ (Gen. 3:14). Ook al ondergaan mensen de gevolgen van hun zonden en leven ze zonder God onder de vloek, er blijft altijd hoop voor hen.

In Genesis 3 kun je lezen wat die vloek teweegbrengt. Zwangerschap wordt zwaar, de relatie tussen man en vrouw wordt ongelijk, werken wordt zweten, de aarde levert minder op, de dood doet zijn intrede.

In de boeken die volgen wordt de lijst met vloeken langer en langer. Hele hoofdstukken worden eraan gewijd wat voor ellende mensen zich op de hals halen als ze Gods geboden naast zich neerleggen. Toch doen ze dat, omdat ze liever op zichzelf vertrouwen. Maar God zal hun eigen kracht een halt toe roepen.

‘Ik zal de kracht waarop jullie je beroemen breken’ (Lev. 26:19).

Uiteindelijk werd de eigen kracht van mensen gebroken op het kruis. En daarmee de vloek die door onze zonden veroorzaakt werd. De wet zegt dat op een gehangene de vloek rust (Deut. 21:23). Jezus heeft de wet vervuld. Hij heeft de complete vloek op zich genomen door te sterven als een gehangene.

Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt’ (Gal. 3:13).

Geen vloek hoeft ons nog te bedreigen. We hoeven namelijk niets meer waar te maken om de vloek van ons af te houden. Onze eigen kracht heeft geen enkele zin meer. Je mag je in alle rust overgeven aan Jezus.