Jezus openbaart Gods hart voor jou

De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.

Johannes 1:17 (NBG ’51)

Luister eens hoe Johannes in zijn evangelie Jezus introduceert. Verbazingwekkend indrukwekkend! Je moet de eerste pericoop van dat bijbelboek er beslist zelf op nalezen.

Jezus kwam naar deze wereld als Gods Woord, dat ene woord dat tot uitdrukking wil brengen hoe God er voor ons wil zijn. Hij was mens onder mensen, Gods Zoon voor Gods kinderen, om ons te laten zien wie God is: onze Vader.

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader (Joh. 1:14).

Johannes de Doper, de grootste profeet van het oude verbond, riep een nieuw begin uit, een nieuw, beter verbond: dat wat God allang met Jezus voor ogen stond.

Van Hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want Hij was er vóór mij!”’ (Joh. 1: 15).

Het oude verbond, de wet van Mozes, wees ons op onze zonden en op het falen van onze eigen kracht, maar Jezus bracht ons de waarheid over Gods bedoeling: vergeving, goedheid, genade in overvloed.

Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid (letterlijk genade) en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen (Joh. 1:16-17).

Wil je God kennen en zijn bedoeling, zijn plannen, zijn hart voor jou – kijk dan naar Jezus, blijf dan naar Jezus kijken. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen (Joh. 1:18).

Noot [sluiten]

(1:18) de enige Zoon, die zelf God is, die – Andere handschriften lezen: ‘de enige Zoon, die’.

Johannes 1:1-18

(Uit mijn nieuwe dagboek dat het leven van Jezus volgt en in 2012 verschijnt.)