Jezus redt je compleet

‘Ieder die de naam van de Heer aanroept zal worden gered.’
Handelingen 2:21

Jozua is een typebeeld van Jezus. Zoals Jozua Gods volk indertijd het beloofde land binnen leidde, zo plaatst Jezus Gods kinderen nu in Gods koninkrijk. Daar mogen we dagelijks genieten van onze redding.

Want hun leiding is onze redding. Dat betekent hun naam dan ook: ‘God redt’. Jozua komt van het Hebreeuwse ‘God redt’, Jezus van het Griekse ‘God redt’. Redden is een rijk woord. Het betekent bevrijden, overwinning schenken, beschermen, genezen, heel maken, bewaren, goeddoen. Ja, lees dat nog maar eens een keer!

Als God redt, doet Hij dat goed, want dat zit in zijn naam besloten. Hij zal er zijn en dat zul je merken ook. Je zult Jezus merken!

‘Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam (Jezus) is de enige op aarde die de mens redding biedt’ (Hand. 4:12).

Als God redt, plaatst Hij je in zijn sfeer, in zijn koninkrijk. Jozua zal zijn volk als een herder het beloofde land in leiden. Mozes vraagt om zo’n herder en God wijst Jozua aan.

Mozes antwoordde de HEER: ‘Moge de HEER, de God die aan al wat leeft de levensadem schenkt, dan iemand over het volk aanstellen die het kan leiden en de troepen kan aanvoeren, zodat het volk van de HEER niet wordt als een kudde schapen zonder herder.’ De HEER zei tegen Mozes: ‘Laat Jozua, de zoon van Nun, bij je komen; hij is een man die geestkracht bezit’ (Num. 27:15-18).

God redt: Hij plaatst je in het koninkrijk waar Jezus het voor het zeggen heeft. En Jezus is onze goede herder. Want Hij schenkt ons alles wat God ons gunt. Inderdaad: bevrijding, overwinning, bescherming, genezing, heling, veiligheid, goedheid …