Jezus werkt snel en effectief

‘Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld.’

Johannes 9:5

Jezus noemt zichzelf het licht van de wereld (Joh. 9:5). Hij laat zien hoe je dat licht op kunt vangen. Hij spuugt op de grond en vermengt zijn speeksel met stof. Dat smeert hij op de ogen van een blindgeborene. Die moet vervolgens zijn ogen gaan wassen. Dan kan hij zien.
Stof is een beeld van alles wat onder de zonde veroordeeld is. Als dat aangeraakt wordt door Jezus, verdwijnt de veroordeling. Elke zonde, ook de erfzonde, moet wijken. Is het stof van je ogen afgewassen, dan kun je zien dat je vrij bent van elk gevolg van de zonde.

De blindgeborene kon voor het eerst van zijn leven zien. Maar hij had Jezus nog niet gezien. Als hij naar huis gaat, ontstaat er een discussie of hij het wel echt is. En wie hem eigenlijk genezen heeft. De Farizeeën spreken er schande van dat Jezus hem heeft genezen op de sabbat. Als de man zegt dat hij best wel blij is dat hij weer kan zien, schelden ze hem uit voor zondaar. Maar Jezus zoekt de man op om hem te tonen wie hem genezen heeft. Hij is de Mensenzoon.

‘U kijkt naar hem en u spreekt met hem,’ zei Jezus (Joh. 9:37).

Ook nu weer doet Jezus Gods werk tijdens sabbat. Omdat een mens zal rusten als God werkt. En als God werkt, dan herstelt Hij de mens tot het punt waarop Hij alles heeft volbracht.

Kijk hoe Jezus je in het licht plaatst. Dat doet Hij snel, degelijk en definitief. Geloof je dat? De man die weer kon zien wel. Hij geloofde in Jezus.

‘Ik geloof, Heer’ (Joh. 9:38).

Johannes 9