Jezus zien geeft enkel vreugde

Wij hebben het gezien en getuigen ervan.

1 Johannes 1:2

‘Kom en zie’, zei Jezus toen twee mannen Hem gevraagd hadden waar Hij verblijf hield (Joh. 1:39). En Johannes heeft het gezien! Hij heeft de rest van zijn leven naar Jezus kunnen kijken. Eerst naar Jezus tijdens zijn handel en wandel op aarde. Daarna naar de verheerlijkte Jezus, die naar de hemel ging en zijn Geest achterliet in steeds meer mensen.

Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus (1 Joh. 1:1-3).

Zie je Jezus, dan zie je dat je verbonden bent met Gods grote plan. Hij is de Vader die van begin af aan kinderen wilde – en jij bent er een van. Hoor je Jezus, dan weet je ook dat Hij de verzekering is van jouw eeuwige leven. De Vader wil immers kinderen om ze te houden. Voel je Jezus, dan dringt het tot je door dat je mag genieten van alle voorrechten die Vaders erfgenamen mogen ontvangen.

Johannes was een profeet, een ziener, een visionair. Hij zag Jezus. Profeteren is dan ook op Jezus wijzen (Op. 19:10). Sinds het volmaakt volbrachte werk van Jezus kennen we geen onheilsprofeten meer. Profeten brengen tegenwoordig niets dan vreugde.

We schrijven deze brief om onze vreugde volkomen te maken (1 Joh. 1:4).

Johannes 1:35-51