Jij bent onwankelbaar

Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden.

Hebreeën 12:28

Alles wankelt, alles is aan verandering onderhevig, behalve wat Jezus heeft volbracht. Er kan heel wat in je leven schudden, maar wees blij: wat onwankelbaar is blijft staan. Onwankelbaar is Gods liefde voor jou, zijn zegen die Hij jou gunt, het leven vol overvloed. Je krijgt de kans om in dat geloof sterk en onwankelbaar te worden.

Jezus zegt dat je je huis kunt bouwen op zand. Dat spoelt weg zodra de omstandigheden veranderen. Je kunt je huis ook bouwen op een rots. Dan bouw je een onwankelbaar huis.

‘Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt: hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde’ (Luc. 6:47-48).

Wie ernaar handelt – letterlijk staat er: wie ernaar bouwt. Om te kunnen bouwen moet je wel eerst diep graven. Alle aarde eerst wegscheppen, alles wat niets te maken heeft met het nieuwe, hemelse leven dat Jezus geeft. Totdat je alleen die rots overhoudt: Jezus zelf en alles wat Hij heeft volbracht. Daar in de diepte van je hart legt Hij een onwankelbaar fundament waarop je je levenshuis kunt bouwen: zijn genade en gerechtigheid voor jou. Hij wil dat alles wat je denkt, voelt, wilt en doet strak daarop aansluit. Dat alles rust op Hem, en niets nog op veranderlijke dingen.

Hoe doe je dat praktisch? Door bij Jezus te komen en te luisteren naar zijn woord – in plaats van naar alle andere stemmen die proberen op te spelen. Wat Hij zegt is eeuwige waarheid, de rest is maar tijdelijk. Jij bent geliefd, gewild, bevoorrecht met alles wat Hij heeft volbracht. Dat horen, toelaten, bewaren maakt je onwankelbaar!

Johannes 19:19-30 Matteüs 27:34-50 Marcus 15:23-37 Lucas 23:32-46