Jij mag voorop gaan

De HEER zal u altijd de eerste plaats laten bekleden en nooit de laatste.
Deuteronomium 28:13a


Genade komt met voorspoed. De Vader stelt er een eer in om zijn kinderen te zegenen. Zijn onverdiende gunst komt met een gunstige gang van zaken. Voorspoed betekent dat je vooruit spoed. Voor de anderen uit.

God wil ons namelijk zegenen als uitblinkers. Hij wil dat we vooroplopen. De eerste plaats innemen. Beïnvloeders zijn. In onze studie, ons huwelijk, gezin, werk. In onze relaties en maatschappelijke functies ook.

‘U zult iedereen voorbijstreven en nooit achterop raken’ (vers 13b).

De voorwaarde voor de vervulling van deze oudtestamentische belofte is volgens het nieuwe verbond dat we in Jezus zullen zijn, in Hem zullen rusten, op Hem zullen vertrouwen, omdat in Hem al Gods beloften ja en amen zijn (2 Kor. 1:20).

Geluk en voorspoed vallen je toe (Ps. 128:2). God wil dat je in alle opzichten voorspoedig bent (3 Joh. 2). Het geheim van een voorspoedig leven vanuit Jezus zit hem niet in ons streven. Het gaat juist om rust en vertrouwen waarin God kan werken. Hij kan het beste in ons leggen en uit ons halen. Genade komt met rust. Een ontspannen voortgang brengt ons het verst.

Soms moet je je verwachtingen bijstellen. Waarom zou je genoegen nemen met de middenmoot of als een mislukkeling door het leven gaan als de Vader heel wat anders over je zegt?