55 Hoe wordt mijn eigen unieke kleur zichtbaar?

Ik heb ontdekt dat Jezus enorm van mijn eigenheid geniet. En dat Hij mij graag stimuleert om die te tonen. En niet alleen mij. Iedereen heeft namelijk een unieke eigen kleur. God wil zijn licht daarop laten schijnen, zodat die prachtig tevoorschijn komt. Benieuwd hoe dat in zijn werk gaat? (Leestijd 9 minuten.)

Je ziet die werkelijkheid terug in de beelden van de tempeldienst, als de hogepriester het borstschild met edelstenen voor Gods aanwezigheid draagt. Hoe je daarin je eigen kleur kunt herkennen?

Je moet weten dat in het Oude Testament de hogepriester Gods volk op aarde vertegenwoordigde. De hogepriester was in vol ornaat een indrukwekkende verschijning. Dat kwam onder andere door de twaalf kleurrijke edelstenen die hij bij zich droeg. Ze symboliseerden de twaalf zonen van Jakob, de stamvaders van Israël. Hun namen stonden in die stenen gegraveerd. Het borstschild met deze edelstenen was een van de acht heilige kledingstukken van de hogepriester. Alles was door knappe kunstenaars gemaakt, die daarvoor vrijgesteld waren en door het volk onderhouden werden. Ze beeldden alles uit volgens het voorbeeld van wat Mozes in de hemel gezien had.

Kostbare edelsteen
God wilde betrokken zijn bij zijn volk. De hogepriester representeerde heel Israël voor Gods aangezicht. Voordat hij het heiligdom binnenging, bracht hij buiten eerst offers op het brandofferaltaar. Dat was voor de vergeving van zonde voor zichzelf en het volk. Daarna ging hij naar binnen, tot in het allerheiligste. Daar zetelde God. Hij bracht daar Gods volk voor Gods aangezicht.

Hoe zag God zijn volk? Als kostbare edelstenen. Want al die tijd droeg de hogepriester de twaalf stammen als dierbare stenen ingelijst op een gouden schild op zijn borst. Aan zijn hart, staat er letterlijk. Zo bracht hij ze voor God. Op hetzelfde moment verscheen Gods heerlijkheid en werd Gods glans in elk van die flonkerstenen weerspiegeld.
Daarna ging God spreken. Vervolgens nam de hogepriester Gods woorden mee het heiligdom uit en bracht ze over aan het volk. Ook zegende hij de mensen. En al die tijd schitterden de glansstenen in hun eigen unieke kleur van Gods glorie.

Met je eigen kleur
Fascinerend, die oude rituelen? Ja, en nog steeds actueel. Want alles wat daar toen gebeurde heeft betrekking op ons hier en nu. Wat in het oude Israël in het allerheiligste werd onderhouden, was bedoeld om te verwijzen naar wat Jezus uiteindelijk zou betekenen voor jou en mij. Het waren schaduwbeelden, de werkelijkheid is Jezus. Hij is onze volmaakte hogepriester, die zijn plaats heeft ingenomen voor Gods aangezicht in de hemel. Daar draagt Hij ons aan zijn hart.

Het gaat met die edelstenen dus om ons. Om jou en mij. Jezus heeft je zelf gedolven en gepolijst. En weet je in welke omgeving God jou als kostbare edelstenen geplaatst heeft? In puur goud – beeld van volmaakte gerechtigheid. Het offer is gebracht toen Jezus voor jou stierf aan een kruis. Jij en ik, wij zijn door God in Jezus geplaatst en rechtvaardig verklaard, dus helemaal goed in zijn ogen. En daarom ben je altijd welkom in zijn liefdevolle aanwezigheid!

Stralend in Gods aanwezigheid
Het borstschild is een prachtig beeld om te gebruiken in je meditatie. Je hart raakt er vol van. Want wat vertelt die ene edelsteen die jou representeert? Dat Jezus ook jou aan zijn hart heeft gedrukt. En dat Hij ook jou voor Gods genadetroon heeft gebracht. Gods gezicht straalt vanwege zijn liefde voor jou. Jij vangt die glorie op, die je in jouw eigen unieke kleur mag weerspiegelen.

Want dat was de vraag die we stelden: hoe kun je je eigen kleur herkennen? Dit is het antwoord: door samen met Jezus voor Gods troon te komen en daar op te vangen hoeveel Hij van je houdt. Als je weet hoe mooi je bent in Gods ogen, hoe geliefd, gewild en bevoorrecht, ga je vanzelf stralen. Jouw prachtige unieke eigenheid komt schitterend tevoorschijn!

Kleurenspiegel
En dan nu de kleurenspiegel waarin je jezelf misschien wel terug kunt vinden. Kijk met me mee naar de eigen unieke kleur en flonkering van elke edelsteen op het borstschild van de hogepriester – en herken iets van jezelf erin. Want zoals zij toen, zo word jij nu als de mooiste edelsteen aan Jezus’ hart gedragen.

1. Stam: Ruben
Symbool: zon of granaatappel
Edelsteen: robijn
Kleur: rood

De naam Ruben betekent ‘zie de zoon’. Hij is de oudste zoon van Jakob. Ruben is ook de eerste edelsteen op het borstschild, de robijn. De Hebreeuwse naam voor robijn is ‘odem’, van Adam, bloedrode mens: ‘rood’. Denk daarbij aan de kleur van bloed. In het bloed zit het leven. Het verwijst naar het zuivere leven en perfecte offer van Jezus. Neem je de betekenis van de afzonderlijke Hebreeuwse letters van odem, dan lees je: ‘Gods offer is de deur naar overvloed’. In die woorden herken je de evangelist. Dus kijk naar Jezus, Gods Zoon: God geeft je dankzij het bloed van Jezus een deur naar overvloed!

2. Stam: Simeon
Symbool: vesting
Edelsteen: topaas
Kleur: geel-groen

Simeon betekent ‘gehoord’. In zijn Oud-Testamentische betekenis: hij heeft de wet gehoord. Maar met de wet kwam ook de vloek mee. Simeon ontving van zijn vader Jakob dan ook geen zegen, maar vloek. Zijn stam ging op in Juda, de stamvader van Jezus. Omdat de wet is opgegaan in Jezus, begrijpen we de kleur van Simeon. Geel is de kleur van Gods gerechtigheid, groen van het leven. Je mag leven in het besef dat je helemaal goedgekeurd bent in Jezus. Je bent veilig in Hem en gezegend met Gods beloften. Hoor dus naar Hem!

3. Stam: Levi
Symbool: borstschild
Edelsteen: smaragd
Kleur: groen

De Levieten zijn uitgekozen om de andere stammen met God te verbinden. Levi betekent dan ook ‘hou vast’. In Levi zit het Hebreeuwse woord lev, ‘hart’. De Levieten zorgen voor een hartsverbinding. Levi is de smaragd. De groene kleur van deze edelsteen zie je in Openbaring als een regenboog schijnen rondom Gods troon. Groen is de kleur van het leven. De regenboog spreekt van het verbond van God dat leven in overvloed garandeert voor heel de gemeente. Jij bent je bewust van de levenskracht van Gods verbond, omdat je dicht bij Gods hart leeft en Hem vasthoudt!

4. Stam: Juda
Symbool: leeuw
Edelsteen: turkoois
Kleur: hemelsblauw

Juda is de stamvader van het koningsgeslacht van David en dus ook van Jezus. Het woord Joden is van Juda afgeleid. Zijn naam betekent ‘nu prijs ik Hem’. Juda staat voor iedereen met een hart van aanbidding voor God. Zijn edelsteen is de turkoois. Het Hebreeuwse woord is afgeleid van baraq, dat staat voor schittering of bliksemschicht. Het woord wordt gebruikt voor het lichtende gelaat van Jezus. Jij staat in verbinding met de hemel. Daarom straal je van Jezus’ liefdevolle en krachtige aanwezigheid. Je hebt altijd reden om Hem te prijzen. Hij geeft je een loflied!

5. Stam: Issachar
Symbool: ezel
Edelsteen: saffier
Kleur: donkerblauw

In de betekenis van de naam Issachar zit het begrip ‘arbeidsloon’ verborgen. In het Oude Testament zie je de stam zwoegen. Maar Jezus heeft de prijs betaald voor al onze tekorten. Sterker nog: Hij geeft je onverdiend loon. Die genade drukt de beeldbetekenis van zijn letters dan ook uit. Die bestaat uit een hand in rust en een hand in kracht. Daarnaast een hoofd. En twee keer Gods naam Shaddai, die staat voor Gods machtige zorg. In die beelden zie je de leraar, die rijkdom aan kennis overdraagt. De edelsteen van Issachar is de saffier. Een blauwe steen, die de hemel weerspiegelt. Wat jij aan rijkdom ontvangt mag je doorgeven!

6. Stam: Zebulon
Symbool: schip
Edelsteen: diamant of witte onyx
Kleur: kleurloos, stralend wit

Zebulon betekent ‘hij woont bij jou’. Zijn edelsteen is de diamant. Die wordt gevonden op grote diepte in waardeloze zwarte kool. Als de kool tot boven de 1000 graden wordt verbrand, komt de diamant tevoorschijn. Dan heb je het hardste materiaal dat er bestaat. Een diamant staat dan ook voor onverzettelijkheid en onoverwinnelijkheid. Deze edelsteen is doorzichtig. Hij laat licht door, en geslepen in facetten verspreidt het licht zich in alle kleuren naar alle kanten. Jij weet dat je meer dan overwinnaar bent, omdat Jezus in je woont. Waar je ook gaat, zijn volmaakte licht straalt door je heen, waarmee je allerlei soorten mensen bedient!

7. Stam: Dan
Symbool: slang
Edelsteen: amber
Kleur: oranje

De naam Dan betekent ‘rechter, oordeler’. De stam verhuisde uit het hartland naar het noorden van Israël, omdat het zijn gebied niet onder controle kreeg. Maar ook voor deze vijfde stam is er genade. Hij kreeg de stad Leshem, de naam van zijn eigen edelsteen. We zien hem op het borstschild als amber (barnsteen). Zijn kleur is oranje, een mengsel van rood (het bloed van Jezus dat het oordeel heeft weggenomen) en geel (van volmaakt goud, beeld van Gods gerechtigheid). Amber is de fossiele uitgeharde hars van een boom. De hars beschermt de boom tegen infecties. Jij bent beschermd tegen alles wat je kwaad wil doen. Er is in Jezus geen veroordeling, zodat jij veilig en volmaakt bent!

8. Stam: Naftali
Symbool: hinde
Edelsteen: agaat
Kleur: zwart met lichte strepen

Naftali betekent ‘ik heb gestreden’. Zijn edelsteen op het gouden borstschild is de agaat. Die wordt laag na laag in de holte van een rotskloof gevormd. Onder druk ontstaan cirkelvormige patronen. De kleur kan per cirkel verschillen. Een agaat kan zelfs een andere edelsteen in zich dragen. Dit juweel staat voor lichtheid, sierlijkheid, wijsheid, rijkdom, rust en vreugde. Wat mag je hierin zien? God strijdt voor jou, zodat jouw moeite in rust en rijkdom verandert en jouw veelzijdige inbreng tevoorschijn komt. Daarmee geef je anderen inzicht!

9. Stam: Gad
Symbool: tent
Edelsteen: amethist
Kleur: paars

Gad betekent ‘geluk’. Hij is de zevende zoon van Jakob. Zijn edelsteen is amethist. De opgetelde letterwaarde van het Hebreeuwse woord voor amethist, achlamah, is 21. Dat is 3×7: het getal van volheid. Het grondwoord spreekt van dromen, herstel, gezondheid, kracht. De amethist is paars, mengsel van rood en blauw: de kleur van het bloed van Jezus, gemengd met de kleur van de hemel. Paars spreekt van koningschap. Hier zie je de strijder die anderen bedient met profetie, genezing of voorbede. Jij bent krachtig in Jezus. Je draagt geluk en gezondheid met je mee en heerst in koninklijke waardigheid. Daarmee versterk je anderen!

10. Stam: Aser
Symbool: olijfboom
Edelsteen: beril
Kleur: doorzichtig

De naam Aser betekent ‘voorspoed, zegen, geluk wensen’. De edelsteen van Aser op het borstschild van de hogepriester is beril (aquamarijn). Daar komt ons woord bril vandaan. De edelsteen is dan ook doorzichtig. Het licht kan er ongehinderd doorheen vallen. Jij bent het licht van deze wereld, zegt Jezus. Jij hebt licht gekregen op de waarheid. Die geef je door. Daarmee breng je zegen, geluk, voorspoed in je omgeving, de gemeente, de wereld.

11. Stam: Jozef
Symbool: wijnstok
Edelsteen: onyx
Kleur: zwart

‘God vermeerdert’, betekent Jozef. Hij is een beeld van Jezus. Jozef kreeg van Farao de naam Safenat-Paneach, ‘schat van glorieuze rust’. Jozefs edelsteen is de onyx. In het Hebreeuws shoham. De letters van dit woord staan voor Shaddai (God machtig in zorg), genade (Jezus) en water, of overvloed (Gods Geest). De steen toont Gods complete inzet. De hogepriester draagt de onyx op zijn hart: de plaats van liefde en veiligheid. Hij draagt ook een onyx op elk van zijn schouders: plaats van rust, uitzicht en visie. De kleur van de onyx is zwart. In zwart ontbreekt elke kleur. Dat wijst op Jezus, die in duisternis stierf. Hij nam onze duisternis weg. Daarom mogen wij nu in de veelkleurige mantel van Jozef wandelen. En uitdelen uit rijk gevulde voorraadschuren. Want Jezus heeft je in koninklijke waardigheid geplaatst. Daarom leef je in rust en wijsheid, om de hele wereld te bedienen.

12. Stam: Benjamin
Symbool: wolf
Edelsteen: jaspis
Kleur: groen met alle kleuren erin

De naam Benjamin betekent ‘zoon van mijn rechterhand’ (‘gelukskind’). Zijn edelsteen is jaspis. Dat is de minst kostbare en meest voorkomende edelsteen. Maar wat onaanzienlijk is bij mensen, is waardevol voor God. In Openbaring wordt het heerlijke licht van het hemelse Jeruzalem namelijk vergeleken met de Jaspis, die daar juist de kostbaarste steen wordt genoemd. Hij wordt ook als eerste van alle edelstenen genoemd in het fundament van de hemelse stad. Zijn kleuren zijn geel en groen. Geel staat voor koninklijke waardigheid. Groen voor leven. Benjamin is als enige van de broers geboren in het beloofde land. Hij komt na Jozef, van wie hij extra zegen ontvangt. De Benjamingeneratie kent als geen ander Gods genade. Je dacht dat je jong was en min, maar je bent kostbaar, hooggeplaatst en rijk gezegend. Je maakt volop gebruik van Gods genade, met veel verschillende gaven, want Gods erfenis staat je compleet ter beschikking!

Extra informatie
• De hogepriester draagt kleurrijke kleding. Maar komt hij in het allerheiligste, dan draagt hij een wit linnen tenu met daarop het borstschild.
• De stammen op het borstschild zijn van rechts naar links gegroepeerd, volgens de Hebreeuwse leesrichting.
• De Hebreeuwse namen voor de edelstenen worden verschillend vertaald, omdat we niet altijd precies weten welke bedoeld zijn. Maar hun zeggingskracht is duidelijk!
• Ik heb van dit beeld een potloodtekening gemaakt die je hierboven ziet.
• Zelf lezen: Exodus 28:29, Hebreeën 8:1, Hebreeën 10:10 en 14, Johannes 17:24.

Willem de Vink

Lees ook het artikel ‘Jezus jouw hogepriester staat voor jou in.’

Luister ook naar de preek ‘Jij bent een kostbare edelsteen aan Jezus’ hart!’

Meer artikelen…