Jouw geweten is tot rust gekomen

Maar dan gaat het niet meer om de zonde.
Hebreeën 9:28


Leef je radicaal vanuit de vergeving die Jezus bracht, dan zal je besef van zonde steeds minder worden. Dat is precies wat God wil uitwerken, want dat hoort bij de nieuwe mens die Hij van jou heeft gemaakt. Je geweten klaagt je niet meer aan!

‘Hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus … ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God?’ (Heb. 9:14b).

We moeten niet twijfelen aan het werk dat Jezus aan het kruis volbracht. Hij heeft ons voorgoed op de plaats gebracht waar God ons wil hebben – daar kan geen zonde nog tussen komen.

‘Door deze offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed(!) tot volmaaktheid gebracht (Heb. 10:14).

Je bent volmaakt in Jezus, je hart is gereinigd, je geweten gezuiverd. Wees eerlijk: geloof dat Hij volbracht heeft wat jij niet kunt volbrengen en hou je daaraan vast. Blijf niet soebatten om vergeving: wees dankbaar, je bent vergeven. Denk aan je doop: daar is beklonken wat Jezus tweeduizend jaar geleden mogelijk maakte. Hef de beker van dankzegging op: de zonde hoeft niet aan je te blijven kleven als die vergeven is.

Het gaat God niet meer om de zonde!

‘Laten we God naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen’ (Heb. 10:22).