Kijk naar het kruis

‘De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft.’
Johannes 3:14


Het volk werd in de woestijn door slangen gebeten. Dat veroorzaakte dood en verderf, want het waren giftige slangen. Totdat Mozes op Gods bevel een koperen slang op een staak omhoog hield. Iedereen die daarnaar opkeek bleef in leven (Num. 21:4-9).

Jezus vergelijkt zijn kruisdood met de slang op de staak. Hij zal op het kruis de invloed van de slang (van Satan, de aanklager) absorberen, zodat het gif van de zonde geen effect meer heeft op iedereen die naar Hem opkijkt.

‘De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft’ (Joh. 3:15).

Jezus heeft aan het kruis het oordeel over onze zonden gedragen. ‘Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken’ (Joh. 3:18).

De injecties van ziekte en dood waar de slang mee aan komt zetten als we zondigen zijn door Jezus teniet gedaan. Als we naar het kruis kijken, weten we dat we mogen delen in zijn glorie.

‘Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen,’ zegt Jezus onderweg naar Jeruzalem (Joh. 12:32).

Kijk naar het kruis en geloof het: je mag daar zijn waar Jezus is!