Jouw loflied

Een psalm voor het dankoffer.

Psalm 100:1

God heeft je graag in zijn intieme aanwezigheid. Je mag daar permanent verblijven. Maar dat ben je je lang niet altijd bewust. Wat doe je om zijn aanwezigheid te vieren?

Natuurlijk: je eert, je bezingt, je bedankt Hem. Concentreer je om te beginnen maar eens op zijn naam. Hij is de HEER: ‘Ik zal er zijn!’ Hij zal er zijn voor de hele aarde. Maar Hij is er voor jou wel heel speciaal. En je weet ook hoe: als jouw Vader, jouw papa. Wat een vreugde! Als dat geen jubelzang losmaakt!

Juich de HEER toe, heel de aarde, dien de HEER met vreugde, kom tot hem met jubelzang (Ps. 100:1-2).

Bedenk dan ook dat Hij jou heeft gemaakt om van Hem te zijn. Je bent door Hem gewild, geliefd, bevoorrecht. Koester dat besef.

Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. (Ps. 100:3).

Je mag je thuis voelen in zijn huis, dankzij Jezus zelfs tot in het meest intieme allerheiligste.

Kom zijn poorten binnen met een loflied, hef in zijn voorhoven een lofzang aan, breng hem hulde, prijs zijn naam (Ps. 100:4).

Hoe prijs je zijn naam? Zeg Hem wie Hij voor jou is. Denk aan zijn goedheid: Hij vergaf je al je schuld, Hij vergat al jouw zonden, Hij nam het oordeel compleet weg. Denk ook aan zijn liefde: Hij overlaadt je met gunsten, met voorspoed en geluk. En denk ook aan zijn volharding: Hij zal trouw zijn. Denk aan Jezus, die dat allemaal voor jou en voor alle generaties heeft waargemaakt.

De HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht (Ps. 100:5).

Tip – Vul je gedachten met lofliederen.