Jozefs geheim is ons geheim

Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken.
1 Korintiërs 2:12


Hoe is het mogelijk dat Jozef vrij van veroordeling kan leven? Terwijl hij toch onschuldig werd verworpen als broer, werd verkocht als slaaf, werd opgesloten als gevangene? Waarom zie je bij hem geen spoor van bitterheid over wat hem is aangedaan? Waarom geen wraakgevoelens die om genoegdoening schreeuwen?

En nog iets. Hoe is het mogelijk dat Gods genade zo duidelijk op hem rust, dat de voorspoed die dat teweegbrengt iedereen opvalt? Zodat zijn omgeving gezegend wordt en hij steeds heel gemakkelijk in een hoge positie terechtkomt? Hij wordt immers de baas in de huishouding van Potifar, leider in de gevangenis, onderkoning onder farao.

En hoe is het mogelijk dat hij niet alleen inzicht krijgt in zijn eigen dromen, maar ook openbaring over die van anderen? Hoe is dat allemaal mogelijk?

Dat maakt de farao duidelijk. Die legt het geheim van Jozef bloot.

‘Zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man, iemand die zo vervuld is van Gods Geest?’ (Gen. 41:38).

Hier lees je voor het eerst in de Bijbel over iemand die vol is van Gods Geest. En plotseling komt Jozef heel dichtbij. Met alles wat er in zijn leven mogelijk is. Zijn dromen. Zijn leven zonder veroordeling. De voorspoed die onder zijn handen tevoorschijn komt. Die speciale gaven. Al die genade. Hij komt daarmee heel dicht bij jou en mij.

Want jij en ik zijn dankzij Jezus net zo vervuld van Gods Geest!