Kampioensmentaliteit

Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof.
Hebreeën 12:2


Hoe rekenen we met zonde af? Niet door ons te concentreren op de zonde, maar op Jezus.

‘Wij moeten de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof,’ lezen we (Heb. 12:2a).

We weten dat Jezus de grondlegger en het fundament van ons geloof is. Van dat fundament van genade kan geen zonde ons afhalen. Hij is ook de voltooier van ons geloof: Hij zal afmaken wat Hij zelf in ons begonnen is. Daar kan geen enkele zonde iets tussenin brengen. Daarom moeten we ons niet laten afleiden, maar onze blik gericht houden op Hem.

In de wedstrijd van het leven is geen zonde in staat ons te diskwalificeren. Omdat we zeker zijn van de prijs, zijn we gemotiveerd om alles van ons af te werpen wat daar niet bij hoort. Weg met de zonde, we kijken naar Jezus.

Jezus inspireert ons om een kampioensmentaliteit te ontwikkelen. Concentreren we ons op Hem, dan weten we dat het mogelijk is om overwinnaars te zijn. We zijn dat al, dankzij Hem. Daarom worden we gestimuleerd om ons met het volste vertrouwen in de strijd te gooien en alles van ons af te schudden wat ons hindert om als overwinnaars op te treden.

Kampioenen, blijf naar Jezus kijken!