Zijn we nou wel of niet volmaakt?

Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt.
Filippenzen 3:12


God geeft zijn genade gratis. Hij verklaart jou in Jezus rechtvaardig. Jij bent goedgekeurd: dat is de onverdiende gunst die God jou verleent. In Jezus ben je wat God betreft volmaakt. Je bent namelijk afgezonderd, geheiligd in Hem.

Maar dat moet wel uitgewerkt worden in de praktijk van je dagelijks leven.

Daarom kan Paulus schrijven ‘niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn’ (Filip. 3:12, NBG) en drie regels verder ‘laten wij dus allen, die volmaakt zijn, aldus gezind zijn’ (vers 15, NBG). Nee: we zijn nog niet volmaakt, omdat we de kracht van Jezus’ opstanding nog niet altijd in de praktijk van ons handelen beleven (vers 10) – en, ja: we zijn wel volmaakt, omdat God ons geroepen heeft en de hemelse prijs al voor ons klaar ligt (vers 14).

Genade is jouw fundament. Jouw rechtvaardiging staat vast. Je bent volmaakt in Jezus. Die positie wordt door niets of niemand beïnvloed, want Jezus zelf staat voor je in. Maar in de praktijk van alledag is jouw gedrag nog lang niet altijd even volmaakt. Zolang je in dit lichaam rondloopt, zal God aan jouw heiligmaking werken.

‘Eens zal ons armzalige lichaam gelijk gemaakt worden aan het verheerlijkte lichaam van Jezus,’ lezen we (3:21). Dat is zeker, wat we ook in dit aardse lichaam gepresteerd hebben.

Met dat vooruitzicht schrijft Paulus: ‘Daarom, broeders en zusters, blijf standvastig in de Heer!’ (4:1).

Tip – Probeer je regelmatig voor te stellen hoe het zal zijn als je bij de finish aankomt.