Kan God pas zegenen als we zonder zonde zijn?

De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet langer onder de wet, maar leeft onder de genade.
Romeinen 6:14


Kan God pas zegenen als we zonder zonde zijn? Veel mensen denken dat. Ze leven voortdurend met het gevoel dat God ver weg is en hen veroordeelt, tenzij ze de zonde laten. Maar dat kunnen ze niet, omdat God ver weg is.

Op die manier werkt de wet: die bindt ons aan de zonde om ons te veroordelen. Zo blijft de zonde heersen. Maar de genade werkt juist andersom. Omdat God ons niet langer veroordeelt, maar vrijspreekt en aan zijn hart drukt, kunnen we afstand nemen van de zonde en in orde maken wat er misging.

Want God staat voor ons klaar om ons volop te zegenen, ondanks onze tekorten. Het zijn de zegeningen die Jezus beschikbaar stelde toen Hij nieuw leven bracht, nadat Hij de veroordeling van onze zonden op zich nam aan het kruis. Hij ruilde de werking van de wet in voor Gods oneindige genade. De zonde hoeft niet langer over ons te heersen.

Wat een liefde gaat er van de Vader naar ons uit. Eerst kwam Hij naar ons toe (terwijl we dat niet eens verdienden), toen nam Hij de veroordeling weg (ook die van onze huidige zonden) en voortaan blijft Hij ons geweldig zegenen (dankzij Jezus).

God drukt iedereen aan zijn hart die in Jezus is, omdat Hij Jezus aan zijn hart drukt.

Geloof je in Jezus? Dan geloof je ook in de volle zegen die Hij voor jou beschikbaar heeft. Die zegen maakt je tot een ander mens. In Gods nabijheid krijg je een afkeer van de zonde en leer je op een gezonde en volwassen manier met je medemensen omgaan. Gods zegen werkt door in je familierelaties, studie en werk, de manier waarop je met geld en bezit bezig bent, kortom: in alles.