Ken je God niet, dan ken je geen vergeving

Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.

Lucas 6:38

Een koning verleent gratie. Hij stelt de wet buiten werking en komt met genade. Iemand kan namelijk onmogelijk zijn schulden aan hem terugbetalen. Die man zou alles wat hij had moeten verkopen, zijn vrouw en kinderen incluis. Hij smeekt de koning: ‘Heb geduld, dan zal ik alles voldoen.’ De koning heeft medelijden en scheldt hem alles kwijt. Is die man daar blij mee of niet?

Buiten treft de vrijgesproken man iemand aan die hem een klein bedrag schuldig is. Hij grijpt hem bij de strot en eist betaling. De schuldige smeekt zijn schuldeiser: ‘Heb geduld, dan zal ik alles voldoen.’ Maar omdat de vrijgesproken man geen medelijden kent, smijt hij hem in de gevangenis. ‘Daar blijf je zitten tot je me de laatste cent hebt terugbetaald!’ zegt hij nijdig.

Als de koning ervan hoort laat hij die hardvochtige man oppakken. Boos dat hij is!

‘Wat een slecht mens bij jij!’ zegt hij. ‘Heel je schuld schold ik je kwijt, maar wat doe jij? Je kent geen greintje medelijden. Dan kan ik ook geen medelijden met jou hebben. Je zult me alsnog alles terug moeten betalen!’

Jezus vertelt dit verhaal om te laten zien wat er gebeurt met mensen die hun medemensen niet van harte vergeven. Omdat ze zelf geen vergeving kennen zullen ze ook Gods vergeving niet kunnen ervaren. Voor hen blijft God een rechter die de wet hanteert en veroordeelt (Mat. 18:23-35).

Matteüs 18:15-35