Waar Jezus zich thuisvoelt

‘Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’

Matteüs 18:20

Jezus is een gezelschapsmens. Er hoeven maar twee of drie mensen samen te komen of Hij is erbij. Hij is een familieman: het zijn wel zijn broers en zussen! Onder hen voelt Hij zich thuis.

Zodra zijn naam genoemd wordt is Hij erbij, zegt Hij. Die naam bepaalt namelijk de manier waarop mensen bij elkaar zijn. Kijk maar.

O Er heerst daar geen veroordeling.

O Liefde is er vanzelfsprekend.

O Er is altijd voor iedereen een warm welkom.

O De wet wordt resoluut buiten de deur gehouden.

O Ze zoeken het beste voor elkaar.

O Vergeving geldt daar als levensstijl.

O Ze zijn initiatiefrijk in het opzoeken van elkaar.

O De een vindt de ander altijd beter dan zichzelf.

O Iedereen is ontspannen en blijmoedig.

O De een na de ander komt er tot z’n recht.

O Vaders woord ligt op ieders lippen.

O De Geest van God vult hun bewustzijn.

En raad eens wat? Hij is daar aanwezig om hun gebeden te verhoren (Mat. 18:19-20)!

Matteüs 18:15-35