Klein worden

‘Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?’
Matteüs 18:1b


Genade is als water: het zoekt altijd het laagste punt op. Mensen willen graag tegen mensen opzien, of zelf gezien worden. Wie is de belangrijkste? Dat vroegen ze ook aan Jezus. Wie is er nou eigenlijk echt belangrijk in zijn koninkrijk?

Schrik niet: een heleboel belangrijke mensen zullen Gods koninkrijk niet eens bereiken. Om dat duidelijk te maken roept Jezus een kind bij zich en plaatst dat in het midden van de menigte.

‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan’ (Matt. 18:3).

Als je dan groot wil zijn, moet je klein worden, zegt Jezus als Hij de aandacht op het kind vestigt. Genade is de sleutel tot Gods koninkrijk. Om die te ontvangen moet je diep bukken. Genade, onverdiende gunst, waar je niks belangrijks voor kunt doen en al helemaal niet belangrijk voor kunt zijn.

‘Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel’ (Matt. 18:4).

Wie is in staat om optimaal gebruik te maken van Gods genade? Degene die het diepste buigt.