Kom, Jezus, kom!

Amen. Kom, Heer Jezus! De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.

Openbaring 22:20-21

Wat nou als je zo gek bent op Jezus dat je niet op Hem raakt uitgekeken? Dan wil je dat Hij terugkomt. En als je weet dat zijn genade als onverdiende gunst alles beschikbaar stelt wat Hij volbracht heeft, dan wil je dat Hij met zijn volle zegen komt. Als je daar zelf al volop van geniet, gun je dat iedereen. Je weet hoe de wereld daarvan zou opknappen.

Dus bid je: ‘Amen. Kom, Heer Jezus!’

Dat zijn de laatste woorden van de Bijbel. Woorden van Johannes, de man die wist hoeveel Jezus van hem hield en daar geen genoeg van kon krijgen. Die daarom wenste dat iedereen daarvan zou genieten. Dus zeg je met hem: ‘Amen. Kom, Heer Jezus!’

Kom voor alle kinderen met een heel leven voor zich.

Kom voor de kerk die nog niet z’n volle bloei heeft beleefd.

Kom voor de mishandelde mensen.

Kom voor het oneerlijke geld.

Kom voor wie ziek en klein en kwetsbaar zijn.

Kom voor iedereen die geen nee kan zeggen.

Kom voor de schuldigen en veroordeelden.

Kom voor de zuchtende schepping.

Kom voor elke familie, alle broers en zussen.

Kom voor de vaders en moeders, de kinderen en kleinkinderen.

Kom voor mij en voor iedereen.

Kom, kom, kom!

Er ligt weer een heel jaar voor je om naar Jezus uit te zien.

Johannes 21:15-25