Liede overwint elke haat

‘De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor.’

Johannes 17:14

‘Heb je vijanden lief’, zegt Jezus (Luc. 6:27). Stel je voor: als alle vijanden hun vijanden liefhebben, zijn er geen vijanden meer. Maar als slechts één zijn vijanden liefheeft, is hij de vijand van iedereen. Jezus is zonder zonde, als enige. Hij is dan ook zonder veroordeling: Hij heeft al zijn vijanden lief. Maar iedereen ziet in Hem een vijand. Vanwege de zonde die bij iedereen leeft, is Hij voor iedereen een aanstoot. En omdat iedereen Hem verwerpt, is iedereen schuldig.

Maar zo hoeft het niet te blijven. Jezus geeft ons zijn woord van genade.

‘Ik heb hun uw woord gegeven’ (Joh. 17:14).

Zijn woord is superieur aan elk ander woord.

Zijn geweldloosheid is superieur aan elk geweld.

Zijn genade is superieur aan de wet.

Zijn vergeving is superieur aan elke veroordeling.

Zijn leven is superieur aan de dood.

Zijn koninkrijk is superieur aan de wereld.

Zijn liefde is superieur aan de haat.

Als de wereld ons haat omdat we niet meegaan in haar haat, dan is het des te zekerder dat de liefde overwint.

Johannes 17