Niet van deze wereld

‘Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven.’

Johannes 17:9

Natuurlijk bidt Jezus niet voor de wereld. Die is altijd op zoek naar slachtoffers om te veroordelen en buiten te sluiten. Ze houdt dat systeem al vanaf het begin in stand en zal dat tot het uiterste drijven. Maar Jezus zal elke veroordeling aan de kaak stellen en opheffen. Omdat Hij als onschuldig slachtoffer veroordeeld wordt, zal Hij laten zien hoe ver de mensenwereld gaat in bruut geweld. Hij brengt de duisternis die de mensenwereld in haar greep heeft aan het licht. Maar als het licht zal Hij niet aan die duistere wereldmachten onderworpen blijven.

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen (Joh. 1:5).

Jezus bidt dus niet voor de wereld. Nee, want Hij zal een nieuwe wereld scheppen, een koninkrijk zonder veroordeling. Het rijk van Satan, dat altijd tegen zichzelf verdeeld is, zal geen standhouden (Marc. 3:26). Die zal zichzelf in een spiraal van gewelddadigheden vernietigen. Maar die catastrofe blijft ons bespaard, dankzij Jezus’ woord. Zijn liefde overwint elk kwaad.

‘De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan’ (Mat. 24:35, HSV).

Jezus bidt voor de mensen die door de Vader aan Hem gegeven zijn. Het zijn alle mensen die zijn woord hebben aanvaard. Zijn vergeving heeft hen vrijgemaakt uit de spiraal van veroordeling. Daarom zijn ze niet langer van de wereld. Ze zijn opnieuw geboren, uit de Vader, en aan Jezus gegeven, om samen met Hem het nieuwe leven in zijn koninkrijk te vieren.

Jezus bidt niet voor de wereld, maar wel voor jou. Hij is in zijn gebed voor altijd met jou verbonden.

Johannes 17