Liefde – ‘Abba!’

En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die ‘Abba, Vader’ roept.
Galaten 4:6

Telkens als ik in Israël ben, ontroert het me als ik kinderen ‘Abba’ tegen hun papa hoor zeggen. Dat woord is namelijk ook in onze Bijbel blijven staan. Waarom? Omdat God als Vader ook naar een vertrouwelijke omgang met ons als zijn kinderen verlangt.
Jezus gebruikte dit intieme woord in de olijventuin vlak voor het moment dat zijn Vader Hem zou verlaten.

Hij zei: ‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt’ (Marcus 14:36).

Hij deed vervolgens wat Abba van Hem verlangde. Hij werd aan het kruis een kort moment verlaten toen Hij onze zonden op zich nam, zodat wij nooit meer losgelaten en veroordeeld zouden hoeven worden.
Dankzij Jezus mogen wij nu zonder angst genieten van de liefde van Abba. We hoeven niet bang te zijn dat we Gods liefde nog moeten verdienen en daarin misschien wel tekortschieten. Integendeel. Gods Geest doet niet anders dan in ons hart bevestigen hoe geliefd we zijn door Abba.

U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’ (Romeinen 8:15-16).

Wink – God kan en zal niet meer of minder aan jou geven dan Hij al gegeven heeft in Jezus: je mag zijn complete liefde en voorziening nemen.