Liefde – Daniël gaat vanzelf rechtop lopen

‘Wees niet bang, geliefde man, vrede zij met je, wees sterk, wees sterk!’
Daniël 10:19

Jij bent zeer geliefd! Wat een kracht zit er in die woorden. Die heb je nodig. Want als je weet hoe geliefd je bent, zul je niet als een plumpudding in elkaar zakken.
Dat dreigde wel met Daniël te gebeuren. De profeet stond voor een grote uitdaging. Hij had een enorme machtsverschuiving in de wereld voorzien. Tegelijkertijd had hij zijn hart erop gezet om zijn volk te beschermen. Hij had er visioenen over gehad, maar was erover in tweestrijd. Wat kon een man als hij uitrichten? De moed was hem in de schoenen gezonken.

‘Ik heb helemaal geen kracht meer, er rest mij geen levensadem’
(Daniël 10:17).

Maar een boodschapper uit de hemel wist hoe hij de profeet namens God moest aanspreken. Als geliefde man.

Hij zei: ‘Wees niet bang, geliefde man, vrede zij met je, wees sterk, wees sterk!’ (Daniël 10:19).

Geliefde, zeer gewenste, hooggeschatte, bevoorrechte en beminde man – zo wordt Daniël in verschillende bijbelvertalingen genoemd. Als je daar niet rechtop van gaat lopen!
Inderdaad, Daniël kan je van dat effect vertellen.

En doordat hij tegen me sprak, werd ik gesterkt (Daniël 10:19).

Ieder mens heeft het nodig om aangesproken te worden als geliefde. Jij net zo goed. Maar dan wel door iemand die recht van spreken heeft.
Weet je dat het iemand als een mensenzoon was die met Daniël sprak? Iemand zoals Jezus.
Zo spreekt Jezus jou nu aan. Jij bent zijn geliefde favoriet. Dus vat moed, richt je op en wees je bewust van je onschatbare waarde!

Stiltetip – Dit boek is als een boodschapper uit de hemel, die je vertelt hoe geliefd jij bent. Moet je zien hoe dat je sterkt. Blijf dus herhalen: ‘Ik ben geliefd’.