Liefde – David, de geliefde

‘Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn liefde voor David.’
Jesaja 55:3

Niemand in de Bijbel is zo geliefd als David.

  • Koning Saul beminde David zeer, daarom werd hij zijn wapendrager (1 Sam. 16:21).
  • Jonatan beminde David als zijn eigen ziel (1 Sam. 18:1).
  • Sauls knechten hadden hem allemaal lief (1 Sam. 18:22).
  • Sauls dochter Michal had hem lief en trouwde met hem (1 Sam. 18:20, 28).
  • Heel Juda en Israël had hem lief en zou hem tot koning kiezen (1 Sam. 18:16).
  • En Koning Chiram van Tyrus had David altijd al bemind (1 Kon. 5:15).

Wat was Davids geheim? Hij wist zich geliefd door God.

‘Ik vertrouw op uw liefde’ (Psalm 13:6).

David gebruikte zijn voorstellingsvermogen om zich Gods liefde voor te stellen.

‘Uw liefde staat mij voor ogen’ (Psalm 26:3).

Hij voelde zich thuis bij God en maakte daar graag gebruik van.

‘Ik mag door uw grote liefde uw huis binnengaan’ (Psalm 5:8).

Omdat hij wist hoeveel God van hem hield, kon hij ook van God houden.

‘Ik heb u lief, HEER’ (Psalm 18:2).

Hij hield van Gods intieme aanwezigheid en zocht die graag op (hij sliep zelfs in Gods tent voor de ark waar Gods aanwezigheid op rustte).

‘Heer, het huis waar u woont heb ik lief, de plaats waar uw glorie verblijft’ (Psalm 26:8).

David wist hoe geliefd hij was door God en dat maakte hem ook geliefd bij mensen. Zo was hij wie hij was. Zijn naam betekent immers ‘geliefde’.
Maar David is niet Gods enige lieveling. Jij bent net zo geliefd. Dezelfde liefde is beschikbaar voor jou.

Stiltetip – Richt je leven zo in dat je optimaal van Jezus’ liefde kunt ontvangen. Neem er elke dag een half uur voor. Blijf de stilte zoeken. Zie en zeg: ‘Ik ben geliefd’.