Liefde – De liefde van Hosea

‘Dan, op die dag – spreekt de HEER -, zul je zeggen: “Jij bent mijn man,” en daarbij is geen wanklank meer te horen.’
Hosea 2:18

Hosea trouwde met een prostituee. Zijn vrouw liep voortdurend achter andere mannen aan. Hij probeerde vanalles om haar voor zich te winnen. Maar ze bleef hem ontrouw.
Op het laatst liet hij de ingang van zijn huis overwoekeren met doornstruiken. Maar ze ontsnapte toch en hij was haar kwijt.
Maar Hosea kon Gomer niet vergeten. Hij ging naar haar op zoek.
Uiteindelijk vond hij haar terug. Ze was ten prooi gevallen aan mensenhandel: ze stond als koopwaar uitgestald op een veiling.
Hosea kocht haar en bracht haar terug naar huis.
Eindelijk beantwoordde ze nu zijn liefde. Ze bleef hem trouw.

Wat was er met Gomer gebeurd? Hosea had laten zien wat hij voor haar overhad. Hij had haar gezocht en teruggekocht.
Maar er was nog iets anders gebeurd. Onderweg naar huis had hij in de woestijn tot haar hart gesproken. Voor het eerst kon ze nu zijn liefde ontvangen.

‘Daarom zal ik haar meelokken naar de woestijn en dan tot haar hart spreken (…) en ze zal mijn liefde beantwoorden’ (Hosea 2:16, 17).

Wat de profeet Hosea met zijn vrouw doormaakte is een afspiegeling van wat God met zijn geliefde volk Israël doormaakt. Maar ook met ons. Hosea verwijst naar Jezus en wij zijn als Gomer. In ons hart leeft een diepe behoefte aan liefde. Als Jezus daar begint te spreken, wordt die behoefte vervuld.

Wink – Bestaan is een behoefte die door liefde wordt vervuld: Jezus vervult je met het besef dat je er eeuwig mag zijn.