Luister alleen nog naar Jezus

‘Dit is mijn geliefde Zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’

Matteüs 17:5

Drie mannen op een berg. Mozes, de man van de wet. Elia, de vertegenwoordiger van de profeten. En Jezus, die gekomen is om alle mensen te redden. Ze staan in een lichtende wolk. Een hemels tafereel.

Het lijkt erop dat Mozes en Elia op dit moment hebben gewacht. Beiden werden op een bijzondere manier in de hemel opgenomen. Allebei buiten het beloofde land (Deut. 34:4-6, 2 Kon. 2:7-11). Ze konden er zonder Jezus niet komen. Maar nu zijn ze er toch, dankzij Jezus, in dezelfde hemelse luister (Luc. 9:31, Hebr. 11:39-40).

De wet biedt inderdaad geen enkele mogelijkheid om wat God had beloofd te schenken. En de profeten hebben het met hun optreden ook niet voor elkaar kunnen krijgen. Integendeel. Ten tijde van de wet en de profeten verscheen God in een duistere wolk (Ex. 19:9, 1 Kon. 8:12). De mensen waren bang om naar Hem te luisteren. Ze deinsden terug. Hij wees hen namelijk op hun zonden (Ex. 20:18-21). Gods beloften bleven buiten bereik (Hebr. 3:19, 4:8).

Maar nu verschijnt God in een lichtende wolk (Mat. 17:5). Hij wijst de mensen op Jezus.

God wijst Jezus aan om naar te luisteren, in het bijzijn van Mozes en Elia. De wet en de profeten hebben goed werk geleverd, maar het is nu klaar met hun invloed. Er komt iets beters voor in de plaats (Hebr. 7:19). De mensen moeten niet langer naar hen luisteren, maar naar Jezus.

Vanuit de lichtende wolk klinkt Gods stem om Jezus te bevestigen. En om Hem aan te wijzen als de enige naar wie je moet luisteren. Buiten zijn genade om zul je geen heerlijkheid ontvangen.

Matteüs 17:1-13 Marcus 9:2-13 Lucas 9:28-36