Waarom Jezus naar Jeruzalem moet

Om vele kinderen in zijn luister te laten delen.

Hebreeën 2:10

Jezus staat op de berg stralend in zijn hemelse luister. Maar Hij praat over zijn levenseinde in Jeruzalem. Hij zal daar zijn glorie afleggen en zo diep gaan dat Hij zelfs voor een moment onder de engelen geplaatst zal worden.

Je moet weten dat er van begin af aan engelen jaloers waren op Gods plan met mensen. Satan en zijn trawanten wilden macht over ons uitoefenen. Met Jezus krijgt Satan de grootste trofee in handen. Maar hij vergist zich: hij kan Jezus niet vasthouden, omdat hij geen enkel recht op Hem heeft. Daarom zal Jezus uit de dood opstaan en zijn glorie terugkrijgen.

Wel zien we dat Jezus – die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen – vanwege zijn lijden en dood nu met eer en luister gekroond is (Hebr. 2:9).

Jezus gaat dus op weg naar Jeruzalem om zich daar vrijwillig uit te leveren ter wille van ons. Want met dat Satan Jezus moet loslaten, moet hij alle mensen loslaten. Jezus biedt namelijk alle mensen zijn rechtvaardigheid aan. We mogen als Gods kinderen delen in zijn luister.

Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen achtte God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren (Hebr. 2:10).

Kijk je naar Jezus op de berg, dan mag je weten dat God jou net zo verheerlijkt. We zijn net als Jezus van dezelfde oorsprong: zijn broers en zussen, voorzien van dezelfde luister (Hebr. 2:5-15).

Matteüs 17:1-13 Marcus 9:2-13 Lucas 9:28-36