Meer kennis van Jezus, meer luister

Moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere.

2 Petrus 1:2 (HSV)

Petrus heeft Jezus op de berg in zijn luister gezien. Hij is ervan overtuigd dat hij, jij en ik ook deel zullen hebben aan die goddelijke natuur van Jezus.

Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur (2 Petr. 1:3-4).

Waarom is Petrus daar zo van overtuigd? We hebben Jezus zelf in zijn glorie gezien, schrijft hij in zijn brief.

Wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde’ (2 Petr. 1:16-17).

En we hebben het zelf gehoord, schrijft hij.

Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met hem op de heilige berg waren (2 Petr. 1:18).

Wat heb jij van Jezus gezien en gehoord? Voed je met Gods rijke, kostbare beloften. Wat God in zijn woord beloofd heeft maakt Hij waar. Kijk je daarnaar, dan zal je kennis van Jezus en wat Hij voor jou aan glorie in petto heeft steeds meer toenemen (2 Petr. 1:3-4).

Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden (2 Petr. 1:19).

Matteüs 17:1-13 Marcus 9:2-13 Lucas 9:28-36