Sta op in Jezus’ heerlijkheid

‘Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.’

Matteüs 17:7

Vind je het vreemd dat het zicht op de heerlijkheid van Jezus je bang kan maken? Dat overkwam Petrus, Johannes en Jakobus op de berg waar ze Jezus zagen schitteren in zijn goddelijke glorie. Ze deinsden daarvoor terug.

Dat is helemaal niet zo vreemd. We zijn in ons aardse bestaan zo geprogrammeerd dat we maar moeilijk kunnen geloven hoe glorieus Jezus is en hoe wij daarin mogen delen. We zien onze moeiten, tekorten en gebreken en denken dat Jezus op afstand blijft. Maar kijk hoe Jezus op zijn leerlingen afstapt. Zijn liefde gaat voor Hem uit. Hij pakt hen vast en spreekt hen aan. Zo neemt Hij hun angst weg, om hen ontvankelijk te maken voor zijn bedoelingen met hen.

Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn’ (Mat. 17:7).

Voel je Jezus’ aanraking? Hoor je wat Hij zegt? Voorzichtig en liefdevol maakt Hij je klaar om meer en meer te geloven dat je mag delen in zijn goddelijke natuur (2 Pet. 1:3-4). Daarom voegt Hij voortdurend heerlijkheid aan je toe.

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt (2 Kor. 3:18, HSV).

‘Wees niet bang,’ zegt Jezus. ‘Sta op’, zegt Hij. Je mag steeds meer schitteren van zijn glorie.

Matteüs 17:1-13 Marcus 9:2-13 Lucas 9:28-36